Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma

mr. dr. H.D. Tolsma

Universitair docent
mr. dr. H.D. Tolsma
Telefoon:
E-mail:
h.d.tolsma rug.nl

Collegejaar 2018/2019

Hoorcolleges en werkgroeponderwijs in de vakken Bestuursrecht 2 (Besluitvormingsrecht), Bestuursrecht 3 (Bestuursprocesrecht) (tevens coordinator), Omgevingsrecht en Publiekrecht & Duurzaamheid.

Begeleider Masterscriptie, Studentenrechtbank en VAR-pleitwedstrijd

PAO onderwijs Actualiteiten bestuurs(proces)recht

Laatst gewijzigd:03 november 2018 12:46

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Faculteit der rechtsgeleerdheid

Room:
gebouwdeel 1314, kamer 210
Telephone: