Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. mr. H.D. (Hanna) Tolsma

prof. dr. mr. H.D. Tolsma

Hoogleraar Besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht
prof. dr. mr. H.D. Tolsma
Telefoon:
E-mail:
h.d.tolsma rug.nl

Collegejaar 2020/2021

Hoorcolleges en werkgroeponderwijs in de vakken Bestuursrecht: Inleiding, Bestuursrecht: Besluitvorming, Juridische onderzoeksvaardigheden 1, Omgevingsrecht en Publiekrecht & Duurzaamheid.

Begeleider Masterscriptie en VAR-pleitwedstrijd

PAO onderwijs: Actualiteiten bestuurs(proces)recht/ Omgevingsrecht/Omgevingswet

Laatst gewijzigd:02 december 2020 17:37

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Faculteit der rechtsgeleerdheid

Room:
gebouwdeel 1314, kamer 210
Telephone: