Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. dr. mr. H.D. (Hanna) Tolsma

prof. dr. mr. H.D. (Hanna) Tolsma

Hoogleraar Besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht
prof. dr. mr. H.D. (Hanna) Tolsma
Telefoon:
E-mail:
h.d.tolsma rug.nl

Collegejaar 2020/2021

Hoorcolleges en werkgroeponderwijs in de vakken Bestuursrecht: Inleiding, Bestuursrecht: Besluitvorming, Juridische onderzoeksvaardigheden 1, Omgevingsrecht en Publiekrecht & Duurzaamheid.

Begeleider Masterscriptie en VAR-pleitwedstrijd

PAO onderwijs: Actualiteiten bestuurs(proces)recht/ Omgevingsrecht/Omgevingswet

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 12:35