Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. mr. H.D. (Hanna) Tolsma

Publications

Participatie en draagvlak bij besluitvorming over windparken op land: Een juridische analyse van participatie bij duurzame energieprojecten

Omgevingsfondsen bij wind- en zonneparken: Pecunia non olet?

The future Dutch Environment and Planning Act in light of the ecosystem approach

Case note: ECLI:NL:RVS:2021:499

Kleine Gids voor het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb

Quickscan: Juridische analyse landelijke regels financiële participatie bij hernieuwbare energieprojecten

Van besparen naar verduurzamen. Actualisatie van de algemene regels over energiegebruik voor milieubelastende activiteiten

Belanghebbende in het omgevingsrecht: fijnslijperij met gevolgen van enige betekenis

Bestuurs(proces)recht

Bestuursrecht 1: Systeem, bevoegdheid, bevoegdheidsuitoefening, handhaving

Read more

Press/media

PROVINCIE EN GEMEENTE KUNNEN BOTSEN OVER NATUUR

'Je ontkomt niet meer aan juridische procedures'

’Stralingszieken’ blij: Uitspraak van rechter over 5G-zendmast doorbraak

Hanna Tolsma en Sofia Ranchordás benoemd tot hoogleraar op Aletta Jacobs leerstoel

Read more