Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. mr. H.D. (Hanna) Tolsma

prof. dr. mr. H.D. (Hanna) Tolsma

Professor Decision-making and legal protection in Environmental Law
prof. dr. mr. H.D. (Hanna) Tolsma
Telephone:
E-mail:
h.d.tolsma rug.nl

Publications

Participatie en draagvlak bij besluitvorming over windparken op land: Een juridische analyse van participatie bij duurzame energieprojecten

Omgevingsfondsen bij wind- en zonneparken: Pecunia non olet?

The future Dutch Environment and Planning Act in light of the ecosystem approach

ECLI:NL:RVS:2021:499, AB 2021/194: Belanghebbende omgevingsbesluit. Gevolgen van enige betekenis? Voordeel van de twijfel.

Bestuurs(proces)recht: Kwartaalsignaal 158

Bestuurs(proces)recht: Kwartaalsignaal 161

ECLI:EU:C:2021:7, AB 2021/200: Toegang tot de rechter. Ontvankelijkheid beroep afhankelijk gesteld van deelname besluitvorming.

ECLI:NL:RVS:2020:1082, AB 2021/109: Belanghebbende. Niet van belang of de feitelijke werkzaamheden specifiek betrekking hebben op het belang van soortenbescherming waarvoor wordt opgekomen.

ECLI:NL:RVS:2020:2384, AB 2021/53: Belanghebbende ontheffing soortenbescherming. Feitelijke werkzaamheden. 1%-mortaliteitscriterium.

ECLI:NL:RVS:2021:2175, AB 2021/314: Wnb-vergunning: belanghebbendheid en relativiteit

Read more

Press/media

PROVINCIE EN GEMEENTE KUNNEN BOTSEN OVER NATUUR

'Je ontkomt niet meer aan juridische procedures'

’Stralingszieken’ blij: Uitspraak van rechter over 5G-zendmast doorbraak

Hanna Tolsma en Sofia Ranchordás benoemd tot hoogleraar op Aletta Jacobs leerstoel

Read more