Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. mr. H.D. (Hanna) Tolsma

prof. dr. mr. H.D. (Hanna) Tolsma

Professor Decision-making and legal protection in Environmental Law
Profile picture of prof. dr. mr. H.D. (Hanna) Tolsma
Telephone:
+31 50 36 35674 (Secretariaat vakgroep SBB)
E-mail:
h.d.tolsma rug.nl

Publications

Omgevingsparticipatie vanuit juridisch versus bestuurskundig perspectief; over wat mag en moet, en wat past en werkt

Participatie en draagvlak bij besluitvorming over windparken op land: Een juridische analyse van participatie bij duurzame energieprojecten

Versnelling van procedures van rechtsbescherming in het omgevingsrecht

Omgevingsfondsen bij wind- en zonneparken: Pecunia non olet?

The future Dutch Environment and Planning Act in light of the ecosystem approach

Addendum bij de ‘Kleine Gids voor het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb’

Toegankelijke en snelle procedures: Kan de Omgevingswet beter?

Kleine Gids voor het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb

Quickscan: Juridische analyse landelijke regels financiële participatie bij hernieuwbare energieprojecten

Van besparen naar verduurzamen. Actualisatie van de algemene regels over energiegebruik voor milieubelastende activiteiten

Read more

Press/media

PROVINCIE EN GEMEENTE KUNNEN BOTSEN OVER NATUUR

'Je ontkomt niet meer aan juridische procedures'

’Stralingszieken’ blij: Uitspraak van rechter over 5G-zendmast doorbraak

Hanna Tolsma en Sofia Ranchordás benoemd tot hoogleraar op Aletta Jacobs leerstoel

Read more