Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us mr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma

mr. dr. H.D. Tolsma

Universitair docent
mr. dr. H.D. Tolsma
Telefoon:
E-mail:
h.d.tolsma rug.nl

Mr.dr. H.D. (Hanna) Tolsma (Leeuwarden, 1980) is afgestudeerd in de studierichting Nederlands recht, specialisatie Staats- en Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2008 heeft zij haar promotieonderzoek afgerond met het proefschrift Bemiddelend Bestuur. Juridische aspecten van bemiddeling bij de bestuurlijke besluitvorming. In de periode 2009-2013 is zij als postdoconderzoeker werkzaam geweest. Het betrof een door NWO gefinancierd project De omgevingsvergunning met integrale belangenafweging: een verkenning van de juridische mogelijkheden.

Sinds 2014 is zij werkzaam als Universitair docent. Zij publiceert regelmatig op het terrein van het algemeen bestuurs(proces)recht en het omgevingsrecht. Hiernaast is zij onder meer werkzaam als rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Nederland.  

 

Laatst gewijzigd:03 november 2018 12:43

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Faculteit der rechtsgeleerdheid

Room:
gebouwdeel 1314, kamer 210
Telephone: