Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. mr. H.D. (Hanna) Tolsma

prof. dr. mr. H.D. (Hanna) Tolsma

Hoogleraar Besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht
Profielfoto van prof. dr. mr. H.D. (Hanna) Tolsma
Telefoon:
050 36 35674 (Secretariaat vakgroep SBB)
E-mail:
h.d.tolsma rug.nl

Prof. mr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma (Leeuwarden, 1980) is afgestudeerd in de studierichting Nederlands recht, specialisatie Staats- en Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2008 heeft zij haar promotieonderzoek afgerond met het proefschrift Bemiddelend Bestuur. Juridische aspecten van bemiddeling bij de bestuurlijke besluitvorming. In de periode 2009-2013 is zij als postdoconderzoeker werkzaam geweest. Het betrof een door NWO gefinancierd project De omgevingsvergunning met integrale belangenafweging: een verkenning van de juridische mogelijkheden. Hierna was zij werkzaam als universitair docent bestuursrecht en omgevingsrecht. 

In 2020 is Hanna Tolsma benoemd tot hoogleraar Besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht (in het kader van het Aletta Jacobs stimuleringsfonds). Zij publiceert regelmatig op het terrein van het algemeen bestuurs(proces)recht en het omgevingsrecht. De komende jaren zal zij zich vooral richten op de juridische aspecten van de procedure van besluitvorming (participatie), de reikwijdte van de belangenafweging bij besluitvorming en de toegang tot en rol van de rechter.

 

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 12:35