Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Tax Law
Header image Fiscaal Recht

Fiscaal Recht

Hoe regel je een (inter)nationale bedrijfsovername? Waarom vestigen bedrijven zich in Nederland? Hoe worden vermogende particulieren en pensioenen belast? Dit leer je in de master Fiscaal recht.

Tijdens de master Fiscaal recht kom je erachter dat je voor de oplossing van een fiscaal vraagstuk meerdere belastingwetten nodig hebt, waarbij ook het Europese en internationale belastingrecht regelmatig om de hoek komen kijken. De master Fiscaal recht bouwt qua onderwerpen voort op de richting Fiscaal recht binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid. Je breidt je vaardigheden uit door zelfstandig en kritisch fiscale onderwerpen te benaderen vanuit verschillende invalshoeken van het fiscale recht.

Naast je verplichte mastervakken kun je ook stage gaan lopen bij bijvoorbeeld een belastingadvieskantoor of de belastingdienst. Een stage biedt de ideale gelegenheid om kennis te maken met de praktijk. Aandacht voor jouw beroepsperspectief komt ook terug in diverse mastervakken. Zo oefen je mondelinge en schriftelijke vaardigheden tijdens het masterseminaar (onderzoeksproject). Je sluit de master af met het schrijven van een afstudeerscriptie.

Studenten die een HBO-Fiscaal recht, Fiscale economie of bijv. bepaalde RB-opleidingen hebben gedaan, worden onder voorwaarden en na het afronden van een premasterprogramma ook toegelaten tot de master Fiscaal recht. Je kunt deze master ook in deeltijd of duaal volgen.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Fiscaal Recht
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66827
Voertaal
Nederlands
Start
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

Kenmerkend voor Groningen is de geïntegreerde aanpak van het onderwijs. De onderlinge samenhang tussen de belastingwetten staat centraal. De master is gericht op verdieping van de brede kennis die in de bachelor is opgedaan en het ontwikkelen van zelfstandigheid en creativiteit. Door de kleinschaligheid is er veel aandacht voor jou als student. Als je de volledige studie Fiscaal recht in Groningen hebt gevolgd, ben je uitstekend voorbereid op diverse functies in de beroepspraktijk.

Zo ben je na het behalen van deze masteropleiding toelaatbaar tot het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

Programma

Deze master duurt één jaar en behandelt complexe vraagstukken rond de fiscaliteit van het bedrijfsleven, zoals grensoverschrijdend ondernemen door grote en kleine bedrijven, pensioenen, fiscaal toezicht en invorderingsrecht. Andere onderwerpen: beleggingsinstellingen, erven en schenken, en werken over de grens. Alle thema's worden belicht vanuit nationaal, Europees en internationaal perspectief. Regels die dubbele belasting en belastingontwijking moeten voorkomen, komen prominent aan de orde.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Seminaar Belastingrecht (6 EC)
Onderneming en Belastingheffing CS (6 EC)
Successiewet, erfrecht en relatievermogensrecht (6 EC)
Internationaal & Europees Belastingrecht 1 (6 EC)
Ondernemingsfinanciering (6 EC)
Internationaal & Europees Belastingrecht 2 (6 EC)
Masterclass Tax risk management & Tax technology (6 EC)
Masterscriptie (12 EC)
Tax Accounting and transfer pricing (6 EC)

Studielast

Gemiddeld 12 uur college en zelfstudie per week

In een normale collegeperiode (twee vakken die tegelijkertijd worden gevolgd en een seminaar) zijn er ongeveer 12 college-uren. De rest van de tijd is gereserveerd voor zelfstudie en het afleggen van het tentamen. De meeste hoorcolleges zijn online beschikbaar.

Curriculum

Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG: www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=364

Programma-opties
Honours programma voor masterstudenten (honoursprogramma)

LLM-student: "Naast mijn LLM-programma heb ik het Honours College gevolgd. Dit verzorgde een uitstekende voorbereiding voor hogere functies in Academische of overheidsinstellingen en NGO's."

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
Fiscaal Recht en EconomieAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Extra informatie:

Kennis-deficiëntie wegwerken via de vastgestelde "pre-master Rechtsgeleerdheid naar de master Fiscaal recht".

VooropleidingOrganisatieInstroom
Fiscaal RechtAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Kennis-deficiëntie wegwerken tijdens de bachelor of via contractonderwijs. Vraag de studieadviseur naar het actuele deficiëntie overzicht.

Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Kennis-deficiëntie wegwerken tijdens de bachelor of via contractonderwijs. Vraag de studieadviseur naar het actuele deficiëntie overzicht.

VooropleidingOrganisatieInstroom
Fiscaal RechtRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

De oude stijl bachelor Fiscaal recht van de RUG (gestart vóór 2013) geeft drempelloos toegang tot de master Fiscaal recht.

RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Aanvullende eisen:
 • minimum kennis
Extra informatie:

De richting Fiscaal recht geeft drempelloos toegang tot de master Fiscaal recht.

Voor andere richtingen geldt: kennis-deficiëntie wegwerken tijdens de bachelor of via contractonderwijs. Vraag de studieadviseur naar het actuele deficiëntie overzicht.

Toelatingseisen

Voor de reguliere master Fiscaal recht geldt dat de RUG bachelor Rechtsgeleerdheid met afstudeerrichting Fiscaal recht of de oude stijl bachelor Fiscaal recht drempelloos toegang geven.

HBO of WO bachelors Fiscale economie / Fiscaal recht en economie en de RB opleiding kunnen toegang geven tot het premasterprogramma Fiscaal recht, waarmee toegang tot de master Fiscaal recht verkregen kan worden. Neem hiervoor contact op met de studieadviseurs van onze faculteit: studieadvies-rechten rug.nl.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2022-2023€ 2209voltijd
EU/EER2022-2023€ 1626deeltijd
EU/EER2022-2023€ 1626duaal

Praktische informatie voor:

Na je studie

Na het afronden van de master Fiscaal recht kun je beleidsbepalende functies vervullen bij de overheid (de belastingdienst, het ministerie van Financiën en de rechterlijke macht), belastingadvieskantoren, grote ondernemingen en andere profit en not-for-profit organisaties. Met het diploma van de master Fiscaal recht voldoe je aan de eisen die de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs stelt aan het lidmaatschap van deze organisatie. Een extra diploma is niet nodig.

Arbeidsmarkt

Na de master kun je als fiscaal jurist terecht bij de overheid en in het bedrijfsleven. Je kunt functies krijgen als belastinginspecteur, belastingadviseur of fiscaal juridisch medewerker. Ook kun je aan de slag in het bank- en verzekeringswezen en bij werkgevers- en werknemersorganisaties. Met een aantal aanvullende vakken kun je het zogeheten civiel effect behalen en advocaat, rechter of officier van justitie worden.

Als fiscalist ben je specialist op het gebied van het belastingrecht. Je eerste keus op de arbeidsmarkt zal daarom een belastingadvieskantoor of de belastingdienst zijn.

In het advieswezen heb je de keus tussen verschillende types kantoren. De internationaal werkende adviesbureaus werven uitsluitend academisch gevormde fiscalisten. Je kunt er ook voor kiezen om bij een landelijk of regionaal opererend kantoor te gaan werken. De internationale kantoren bedienen een ander marktsegment dan de nationaal en regionaal werkende. Het ligt mede aan je eigen voorkeur waar je terecht komt. Traditioneel is het voor fiscalisten relatief makkelijk om aan het werk te komen.

De tweede grote werkgever voor fiscalisten is de belastingdienst. In de afgelopen jaren heeft de belastingdienst nauwelijks academici geworven, maar sinds kort is daar verandering in gekomen. De belastingdienst is als potentiële werkgever weer een reële keus geworden.

Naast het advieswezen en de fiscus kun je ook terecht bij andere werkgevers, zoals het Ministerie van Financiën, de rechterlijke macht en de fiscale afdelingen van lagere overheden en grote bedrijven zoals banken en verzekeraars.

Potentiële beroepen

 • Functie bij de overheid
 • Functie in het bedrijfsleven
 • Functie in het bank- of verzekeringswezen
Onderzoek

Onderzoek fiscaal recht

Het onderzoek van de sectie Belastingrecht is ondergebracht in het Centre for Law and Governance, waarin alle vakgroepen participeren. Waar mogelijk betrekken de docenten het onderzoek bij de inhoud van de afzonderlijke vakken, waaronder ook het Seminaar Belastingrecht. Bij het vaststellen van het onderwerp van de afstudeerscriptie kunnen studenten kiezen voor een onderwerp dat valt binnen het onderzoek van sectie.

Het onderzoek van de sectie Belastingrecht is ondergebracht in twee onderzoeksthema’s, te weten 'Protecting European Citizens and Market Participants' en 'Public Interests and Private Relationships'. Het eerste thema betekent bijvoorbeeld dat onderzoek wordt verricht naar de rechtsbescherming van belastingplichtigen tegenover de belastingdienst. In dit kader kan worden gedacht aan de mogelijkheid die belastingplichtigen hebben om een beroep te doen op de Europese rechter als Nederlandse fiscale regelgeving in strijd is met Europees recht. Binnen het tweede thema vindt bijvoorbeeld onderzoek plaats naar de wijze waarop het belastingrecht zich ontwikkelt in een steeds gecompliceerdere samenleving waarbij de overheid meer aan zelfregulering door de burgers overlaat. Publicaties van de sectie Belastingrecht zijn verder onder meer te vinden in de Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht en de Wegwijs-serie (een uitgave van SDU).

Onderzoekers in beeld:

prof. dr. J.N. Bouwman

prof. dr. I.J.J. Burgers

mr. M. J. Boer

mr. R.P.C. Adema

mr. drs. A. Heidekamp

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • 
						Testimonial van	Stefan Knol

  Alumnus Stefan Knol: 'Dit vakgebied is constant in ontwikkeling door politieke en maatschappelijke invloeden'.

  – Stefan Knol
  Lees verder

  Tijdens mijn bachelor Fiscaal Recht & Economie wist ik al snel dat ik na deze opleiding meer diepgang wilde. Ik heb voor de Rijksuniversiteit Groningen gekozen omdat deze bekend staat als een kwalitatief hoogstaande universiteit op het gebied van (fiscaal) recht.

  Naast toepassing van ‘de letter van de wet’ heb ik bij de RUG écht geleerd om de gedachte achter de wetsartikelen te begrijpen, een onmisbare kwaliteit voor een fiscalist.

  Na het schakelprogramma heb ik de master Fiscaal Recht gevolgd en deze heb ik in juni 2018 afgerond. Als mij wordt gevraagd wat ik het mooiste vind van de studie Fiscaal Recht dan antwoord ik zonder twijfel dat het mooiste is om samen te sparren en te discussiëren met de docenten en professoren die op hun vakgebied zeer actuele en diepgaande kennis hebben.

  Na de studie kostte het mij nauwelijks moeite om een baan te vinden, dit lukt veel studenten zelfs al tijdens hun studie. Zeker op dit moment is de vraag naar goede fiscalisten groter dan het aanbod. Mijn loopbaan is al tijdens mijn studie begonnen, ik heb bij een multinational op de fiscale afdeling mogen werken en aansluitend heb ik in de adviessector een werkstudentschap gedaan. Nu werk ik voor de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën als Tax Talent Trainee (inspecteur/fiscalist). Dit geeft denk ik al aan hoe divers het werkveld is.

  In de praktijk merk je dat je veel hebt gehad aan je studie, enerzijds heb je een sterke inhoudelijke basis en anderzijds heb je geleerd hoe je nieuwe ontwikkelingen op je vakgebied volgt en plaatst in het grotere geheel. Daar zit misschien ook wel de charme én de uitdaging van het fiscale vakgebied: het is een vakgebied dat constant in ontwikkeling is door politieke en maatschappelijke invloeden.


  Sluiten
 • 
						Testimonial van

  Student Anne: Geen moment spijt van mijn keuze

  Lees verder

  Net als veel middelbare scholieren wist ik eigenlijk niet wat ik wilde studeren na mijn examens. Ik heb echter nooit nagedacht over studeren in een andere stad dan Groningen. Toevallig liggen mijn roots in Groningen, maar het is ook gewoon een hele fijne studentenstad.

  Alles is op loopafstand, kroegen kennen geen sluitingstijd, overal zijn leuke eettentjes. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om je te ontwikkelen als student. Je kunt lekker rustig door je studententijd gaan of bij een van de vele studie- en/of studentenvereniging gaan.

  Ik begon met de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de RUG. Pas na twee jaar stapte ik over op de bachelor Fiscaal Recht. Ik hoopte dat Fiscaal Recht minder breed zou zijn en meer economie zou bevatten. Dit is deels uitgekomen; het is een mooie combinatie tussen recht en economie.

  Fiscaal recht is geen massale studie; je staat dicht bij je docenten en medestudenten. Bovendien is er een goede samenwerking tussen de faculteit en de studievereniging Groninger Fiscale Eenheid (GFE), waar ik zelf ook actief lid van ben geweest. Dit heeft mij de mogelijk geboden om kennis te maken met de praktijk, mijn sociale netwerk (ook professioneel) uit te breiden, uiteindelijk een aantal (betaalde) stages te lopen en twee hele gave reizen, naar respectievelijk San Francisco en Rio de Janeiro, te maken.

  Ik zit inmiddels in de masterfase en ben tot de conclusie gekomen dat de Fiscale opleiding mij een redelijk zekere toegang bied tot een bijzondere, veelzijdige en dynamische wereld. Als je affiniteit hebt met economie en recht, dan raad ik je zeker aan om je eens verder in deze opleiding te verdiepen.

  Sluiten

Studieverenigingen

GFE (Groninger Fiscale Eenheid)

De Groninger Fiscale Eenheid is een studievereniging voor fiscale studenten, zowel juristen als economen, van de Rijksuniversiteit Groningen.
Naast gezelligheid kan GFE ook veel voor haar leden betekenen tijdens en na hun studie. Zo kan er contact worden gelegd met andere studenten van dezelfde studierichting, maar kunnen studenten in hun eindfase van de studie ook makkelijk in contact komen met kantoren. Dit kan de kans op een stageplek of een eventuele baan vergroten. Activiteiten die GFE zoal organiseert zijn bijvoorbeeld een symposium, de kantorendag en een buitenlandse studiereis.
https://www.gfe.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Je bent nieuwsgierig, sociaal, vindingrijk, en taalkundig sterk. Enig gevoel voor cijfers komt ook van pas. Fiscaal juristen vormen een bijzondere groep juristen. Zij leren de fiscale regels niet alleen toe te passen op complexe situaties, maar zijn ook geïnteresseerd in de achtergrond van de fiscale regelgeving. Zij zien dwarsverbanden met andere rechtsgebieden en hebben economisch inzicht. Zij staan open voor mensen en begeleiden hen bij nationale en internationale fiscale vraagstukken.

Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.