Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Study at our Faculty Other study options Open colleges

Open colleges / contractonderwijs

Faculteit der Letteren

Alle Letterenopleidingen bieden studieonderdelen uit het reguliere onderwijsprogramma aan voor belangstellenden die niet bij de universiteit zijn ingeschreven.

Het overzicht van de onderdelen die open staan voor open collegecursisten vindt u in Ocasys. Hier staat ook vermeld in welk (deel)semester het gegeven wordt.

Ingangseisen

Voor toelating is een VWO diploma of een HBO-propedeuse verplicht. Daarnaast kunnen per module andere ingangseisen worden gesteld, zoals het gevolgd hebben van een andere module. Deze ingangseisen gelden ook voor open collegecursisten.

Studenten met een reguliere inschrijving bij een universiteit of hogeschool in Nederland kunnen deze vakken kosteloos volgen als bijvak.

Aanmelding


Hier vindt u het aanmeldingsformulier.
De faculteit houdt zich het recht voor aangekondigde modules niet door te laten gaan en/of cursisten te weigeren. Uiteraard krijgt u dan het betaalde inschrijfgeld terug.

Rooster

U vindt hier gegevens over het college- en tentamenrooster.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Studentzaken.
Laatst gewijzigd:17 juni 2019 14:58
printView this page in: English