Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Study at our Faculty Bachelor Admission and application

Colloquium Doctum

Faculteit der Letteren RUG 2024-2025

Heb je geen diploma dat toelating geeft tot de universitaire bacheloropleidingen van Letteren, én ben je minimaal 21 jaar op het moment dat je studie start, dan kan je in aanmerking komen voor toelating middels het colloquium doctum.

Het colloquium doctum bestaat uit het behalen van VWO-deelcertificaten in drie vakken. Welke vakken dat zijn, is afhankelijk van de opleiding die je wilt volgen (zie hieronder in het uitklapmenu Toelatingseisen).

Procedure

Om het colloquium doctum te mogen afleggen moet je 21 jaar of ouder zijn op het moment dat je je studie start. Je dient je zelf voor te bereiden op de examens en je ervoor aan te melden. De vereiste examens kunnen niet bij de Faculteit Letteren zelf worden afgelegd; onderaan deze pagina vind je meer informatie over de wijze waarop je de benodigde certificaten kan behalen.

Let op! De deadline voor deze examens verschilt en is vaak veel eerder dan de deadline van de aanmelding voor de opleiding in Studielink.

Aanmelding
  1. Meld je vóór 1 mei aan via Studielink. Sla bij het aanmaken van je Studielink-account de stap 'Vooropleiding toevoegen' over.
  2. Stuur de volgende documenten op naar Bureau Studentzaken (BSZ), of geef ze af bij de balie:
  • kopie van je id-kaart
  • kopieën van eventueel behaalde diploma's + cijferlijsten
  • kopieën van eventueel behaalde deelcertificaten vwo

Als je op het moment van aanmelding nog niet alle benodigde deelcertificaten hebt behaald, dan kun je die zodra je ze hebt behaald toesturen.

Documenten inleveren

Bij de balie
De balie van Bureau Studentzaken vind je op de 1e verdieping van het Harmoniegebouw, Oude Kijk in 't Jatstraat 26. De openingstijden van de balie vind je op de website van BSZ.
Per post
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Letteren, Bureau Studentzaken (ColDoc)
Postbus 716
9700 AS Groningen
Via e-mail
bsz.let rug.nl

Toelating

De colloquium doctum commissie van de Faculteit zal een besluit nemen over je toelating. Beschik je over alle benodigde deelcertificaten en voldoe je dus aan de toelatingseisen, dan maakt de Faculteit der Letteren een beschikking, een formeel besluit namens het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, dat je recht geeft om te starten met de opleiding waarvoor je het colloquium doctum hebt afgelegd. Als je aan alle overige voorwaarden van inschrijving voldoet, zoals het hebben betaald van het collegegeld, dan wordt de aanmelding door de Centrale Studentenadministratie (CSA) in een inschrijving omgezet.

Let op: De opleiding ‘International Relations and International Organization' kent een selectieprocedure. Het succesvol afronden van het colloquium doctum betekent niet dat je automatisch tot de opleiding toegelaten wordt. Alle kandidaten dienen ook de aanmeldprocedure voor deze opleiding te doorlopen.

Toelatingseisen

Toelatingseisen 2024-2025

Opleiding

Toetsing in (vetgedrukt is verplicht)

American Studies

Engels
+
twee van de volgende vakken: Nederlands, Geschiedenis, Frans, Duits of Spaans

Archeologie

Nederlands – Geschiedenis – Engels

Communicatie- en Informatieweten­schappen

Engels
+
twee van de volgende vakken: Nederlands, Frans, Duits, Spaans, Wiskunde (A, B of C) of Geschiedenis

English Language and Culture

Engels
+
twee van de volgende vakken: Nederlands, Wiskunde (A, B of C), Geschiedenis, Frans of Duits

Europese Talen en Culturen

Engels
+
twee van de volgende vakken: Nederlands, Geschiedenis, Wiskunde (A, B of C), Frans*, Duits*, Spaans

* Als doeltaal binnen Europese Talen en Culturen Frans of Duits is, dan is dit vak verplicht.

Geschiedenis

Nederlandse track : Geschiedenis – Engels – Nederlands

Engelse track : Geschiedenis – Engels
+
Nederlands, Frans of Duits

Grieks en Latijn (GLTC)

Grieks of Latijn
+
twee van de volgende vakken: Geschiedenis, Engels, Nederlands, Frans, Duits, Grieks of Latijn

Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie

Engels – Geschiedenis – Economie

Informatiekunde

Nederlands – Engels – Wiskunde A of B

Kunstgeschiedenis

Engels – Geschiedenis
+
Nederlands, Frans of Duits

Kunsten, Cultuur en Media

Nederlandse track : Engels – Nederlands
+
Duits, Frans of Geschiedenis

Engelse track : Engels
+
twee van de volgende vakken: Nederlands, Frans, Duits of Geschiedenis

Media Studies

Engels – Geschiedenis
+
Nederlands, Frans of Duits

Midden-Oosten Studies

Nederlands – Engels
+
Geschiedenis, Frans of Duits

Minorities & Multilingualism

Engels
+
twee van de volgende vakken: Nederlands, Fries, Frans, Duits, Spaans, Wiskunde (A, B of C), Geschiedenis of Aardrijkskunde

Nederlandse Taal en Cultuur

Nederlands – Engels
+
Geschiedenis, Frans, Duits, Fries of Spaans

Taalwetenschap

Nederlands – Engels - Wiskunde (A, B of C)

Deadline

1 mei 2024

De deadline voor aanmelding via Studielink voor een studiestart per 1 september 2024 is 1 mei 2024. Dit houdt overigens niet in dat je (eventuele) toelatingsexamens voor deze datum moet hebben afgerond. Stuur aanvullende documenten dan wel zo snel mogelijk nadat je ze ontvangen hebt naar bsz.let rug.nl. De documenten moeten uiterlijk 31 augustus 2024 in ons bezit zijn.

Deelcertificaten of Staatsexamen

VWO-Deelcertificaten

VWO-deelcertificaten kun je behalen aan een instelling voor middelbaar onderwijs voor het betreffende vak. In de regio Groningen kunnen deze certificaten ook gehaald worden bij het Alfa College of Luzac College; of het kan via afstandsonderwijs bij bijvoorbeeld LOI, NTI of NHA.

Hoger opgeleide anderstaligen kunnen een voorbereidend jaar volgen bij het Alfacollege; dit jaar is vooral geschikt voor asielzoekers en vluchtelingen. Kennis van de Nederlandse taal op NT2/Cito 3 niveau is een verplichte ingangseis.

Staatsexamen

Je kunt ook Staatsexamen doen, maar houd er rekening mee dat je je voor Staatsexamens tot en met 31 december kunt aanmelden.

Over Staatsexamens op Rijksoverheid.nl
Aanmelden Staatsexamens bij DUO

Vrijstelling?

Op grond van bepaalde examens en/of vooropleidingen kun je vrijstelling krijgen van één of meerdere deelcertificaten. Wil je weten of je recht hebt op vrijstelling voordat je je inschrijft voor een staatsexamen, vraag dit dan vóór 11 december aan de Colloquium doctum commissie via bsz.let rug.nl. Mocht het antwoord negatief zijn, dan heb je nog tot eind december om je in te schrijven voor een staatsexamen.

Laatst gewijzigd:14 november 2023 12:39