Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenICT & Onderwijs LetterenInnovatieve didactiek

Interactief klaslokaal

Docenten beschikken over verschillende mogelijkheden om ICT tijdens een college in te zetten. De inmiddels "traditionele" Powerpointpresentatie ondersteunt vooral klassikaal onderwijs waarbij de docent informatie overdraagt. Hieronder worden enkele andere mogelijkheden besproken, die beheulpzaam kunnen zijn bij innovatievere vormen van onderwijs.

Interactieve beeldschermen

Interactieve beeldschermen zijn beeldschermen die aanraakgevoelig zijn: door met de vingers of een speciale pen te klikken wordt de aan het beeldscherm verbonden computer bediend. Deze manier van besturen vervangt de muis. Bij grote presentatiebeeldschermen betekent dat dat de docent naast of voor het scherm staat en de klas in kan kijken, in plaats van voorovergebogen over het beeldscherm van de PC te staan. Ook schrijven is op deze digitale schoolborden mogelijk.

Het gebruik van NetSupportSchool

NetSupportSchool is een programma om in een leslokaal met computers studenten individueel, per groep of klassikaal te ondersteunen. Enkele veelgebruikte toepassingen tijdens werkcolleges zijn: het tonen van het docentscherm op alle studentcomputers, het blokkeren van de studentcomputers, het versturen van bestanden en het inzamelen van werkstukken. Ook wordt NetSupportSchool gebruikt tijdens digitale toetsen, bijvoorbeeld om websites te blokkeren of tentamenopdrachten in te nemen.

Mentimeter

Met behulp van de site mentimeter.com kan een docent tijdens een college studenten vragen laten beantwoorden via hun smartphone, tablet of laptop. De antwoorden kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden ter verificatie van de aanwezige voorkennis of als indicatie voor het begrip van de zojuist uitgelegde stof. Dit instrument kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van de flipped classroom. De RUG zal een licentie nemen op Mentimeter: in de tussentijd kan er al gratis gebruik van gemaakt worden.

Mentimeter concept.
Mentimeter concept.
Laatst gewijzigd:03 juni 2016 11:16
printView this page in: English