Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of ArtsOur facultyOrganisatieServices and facilitiesICT & EducationProjects

Flexibel Toetsen

Doel
'Flexibel toetsen' had tot doel het realiseren van een online Computer-Based Testing toetsafname voor alle studenten van het vak 'Geschiedenis en Theorie van Kunsten en Media'.

Duur
Het project liep van 3 september 2007 tot 15 maart 2008.

Achtergrond
De opleiding Kunsten, Cultuur en Media (KCM) binnen de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) heeft behoefte aan flexibele, gedigitaliseerde toetsing voor een aantal vakken die (deels) met een multiple-choice toets worden afgesloten. In het kader van het ICT Strategieplan 2005 - 2009 van de RuG is daarvoor het project ‘Flexibel toetsen’ uitgevoerd. Het project sluit aan bij de thema’s Toetsing en Verbetering Rendement.

Partners
Binnen het project is samengewerkt met de Informatie Beheer Groep (IB-GROEP). De IB-GROEP werkt aan een logistieke en organisatorische inbedding van Computer-Based Testing (CBT) bij toetsen en examens in onderwijs en educatie. Het Universitair Onderwijs Centrum Groningen (ESI) verzorgde de didactische en technische ondersteuning.

Eindrapport plus bijlagen
U kunt het Eindrapport van het project en de drie bijlagen hier downloaden. De drie bijlagen zijn ook als afzonderlijke documenten leesbaar.

Eindrapport Flexibel Toetsen

Bijlage 1: Draaiboek online toetsafname

Bevat alle noodzakelijke stappen voor een online toetsafname.

Bijlage 2: Instructie aan studenten

De aanwijzingen die voorafgaand aan de toetsafname aan studenten worden gegeven.

Bijlage 3: Online toetsen ontwikkelen en aanbieden

Een korte handleiding, specifiek gericht op het maken van toetsitems in Respondus en het aanbieden van de toets in Blackboard.

Meer informatie
Projectleider: André Rosendaal T: (050 363) 5788

Laatst gewijzigd:14 juni 2019 14:55