Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOnderwijs Faculteit der LetterenBachelorMinoren

Vertaalwetenschap

Minor

Welke rol spelen vertalingen van de Bijbel of de Koran, wetenschappelijke teksten uit de oudheid, filosofie en literatuur in onze cultuurgeschiedenis? Welke vertaalstrategieën kun je onderscheiden bij een genre als reclameteksten, wat hebben cultuurverschillen voor gevolgen, en bestaat er zoiets als genderspecifiek vertalen?

Minor Vertaalwetenschap
Minor Vertaalwetenschap

Hoe ziet de minor er uit?

In de Inleiding vertaalwetenschap wordt een overzicht van de historische rol van vertalers aangereikt en worden moderne benaderingen besproken. Het onderdeel Contrastieve aspecten van taal en cultuur richt zich zowel op de beheersing van het Nederlands op hoog niveau als op inzicht in verschillende vormen van interculturele communicatie. In Terminologie en documentatieleer worden vaardigheden getraind die essentieel zijn voor wie zich wil bekwamen in zakelijk vertalen, zoals het analyseren van vakgerelateerde vertaalproblemen, inschatten van de betrouwbaarheid van informatie en documentatiestrategieën. De vertaling van poëzie staat centraal in de module Vertaalkritiek. Hier gaan we in op vragen als: hoe zijn de vertalingen in de doelcultuur ontvangen, is er bron- of doeltaalgericht vertaald, wat is er met cultuurgebonden elementen gebeurd, en is er consensus over de interpretatie?

Studiejaar Sem Vaknaam Vakcode ECTS V/K
1 II

Inleiding Vertaalwetenschap:

Historische perspectieven

LMI307P05

5 V
1 II

Inleiding Vertaalwetenschap:

Actuele perspectieven

LMI308P05 5 V
2 I

Vertaalwetenschap:

Contrastieve aspecten van taal en cultuur

LMI306B10 10 V
2 II

Vertaalwetenschap:

Terminologie en Documentatieleer

LMI302B05

5 V
2 II

Vertaalwetenschap:

Vertaalkritiek

LMI303B05

5 V

Toelatingseisen

In de minorruimte:
toegankelijk voor studenten

  • Communicatie- en Informatiewetenschappen
  • Informatiekunde
  • Europese talen en culturen
  • English Language and Culture
  • Griekse en Latijnse taal en cultuur
  • Taalwetenschap

In de keuzeruimte: de vakken kunnen in de keuzeruimte worden gevolgd door studenten van alle opleidingen.

Studiepunten

Totaal te behalen studiepunten: 30 ECTS

Minorcoördinator

Voor meer informatie: dr. S.I. Linn

Meer informatie over de vakken in deze minor vind je in Ocasys.

Laatst gewijzigd:22 juni 2016 16:13