Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Onderwijs Educatieve Minor Aanmelding

Aanmelding

Toelating en aanmelding Educatieve Minor en Module

Toelating

Je kunt de Educatieve Minor of Module niet volgen met elke bachelor. Je bachelor moet overeenkomen met een van de schoolvakken in het voortgezet onderwijs. Zie daarvoor het schema hieronder. Daarnaast heb je op 1 september (naar verwachting) van je bachelor tenminste 90 ECTS (Faculteit der Letteren: 80 ECTS) én je propedeuse gehaald. Om de Educatieve Module te kunnen volgen moet je onderstaande bachelor (naar verwachting) helemaal hebben afgerond.

Educatieve Minor in het vak... Inschrijving RUG
Biologie 56860 B Biologie
Engels 50290 B English Language and Culture
Fries 56012 B Minorities & Multilingualism. Studenten met een B Europese Talen en Culturen of Nederlandse Taal en Cultuur en 30 EC Friese vakken kunnen contact opnemen met de studieadviseur op studieadviseurmm-fries@rug.nl.
Geschiedenis

56034 B Geschiedenis

Grieks en Latijn 56003 B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, tweetalig traject
Informatica

56978 B Informatica

56981 B Artificial Intelligence

Natuurkunde

50206 B Natuurkunde of

56962 B Technische Natuurkunde

50205 B Sterrenkunde

Nederlands 56804 B Nederlandse Taal en Cultuur
Engels, Duits, Frans of Spaans 56124 BA Europese Talen en Culturen, profiel Taal & Maatschappij of Cultuur & Literatuur + afgerond buitenlandverblijf (neem voor meer informatie contact op met Michelle de Jong op michelle.de.jong@rug.nl)
Scheikunde

56857 B Scheikunde

56960 B Scheikundige Technologie

56286 B Life Science & Technology

56157 B Farmacie

Aardrijkskunde

56194 B Spatial Planning and Design (Technische Planologie)

50974 B Human Geography & Urban and Regional Planning (Sociale Geografie en Planologie)

Wiskunde

56980 B Wiskunde of
56965 B Technische Wiskunde

50205 B Sterrenkunde

50206 B Natuurkunde

56962 B Technische Natuurkunde

56994 B Technische Bedrijfskunde

56833 B Econometrie en Operationele Research

Godgeleerdheid

50902 B Religiewetenschappen

56109 B Theologie

Wil je een Educatieve Module volgen en heb je een doctoraalopleiding gevolgd die geldt als voorloper van een van bovenstaande bacheloropleidingen? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie van de Lerarenopleiding (toelatingscommissie.lerarenopleiding@rug.nl).

Aanmelding Educatieve Minor & Module

Kijk hier wat je moet doen om je aan te melden voor de Educatieve Minor en Module.

Betaling

Het collegegeld voor de Educatieve Module bedraagt €1.071,50,- in 2020-2021, ongeacht de inschrijfduur. Het collegegeld kan in drie termijnen worden betaald. Bij uitschrijving vindt geen restitutie plaats.

Het collegegeld voor de Educatieve Module bedraagt €1.084,- in 2021-2022, ongeacht de inschrijfduur.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Suus Siekman (s.d.siekman@rug.nl, 050 - 36 33650).

Laatst gewijzigd:29 november 2021 14:26