Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Onderwijs Educatieve Minor Aanmelding

Aanmelding

Toelating en aanmelding Educatieve Minor en Module

Toelating

Je kunt de Educatieve Minor of Module niet volgen met elke bachelor. Je bachelor moet overeenkomen met een van de schoolvakken in het voortgezet onderwijs. Zie daarvoor het schema hieronder. Daarnaast heb je op 1 september (naar verwachting) van je bachelor tenminste 90 ECTS (Faculteit der Letteren: 80 ECTS) én je propedeuse gehaald. Om de Educatieve Module te kunnen volgen moet je onderstaande bachelor (naar verwachting) helemaal hebben afgerond.

Educatieve Minor in het vak... Inschrijving RUG
Biologie

56860 B Biologie

Duits, Frans of Spaans

56124 B Europese Talen en Culturen, profiel Taal & Maatschappij of Cultuur & Literatuur + afgerond buitenlandverblijf (neem voor meer informatie contact op met Iryna Menke-Bazhutkina: i.a.menke-bazhutkina@rug.nl)

Engels

50290 B English Language and Culture

56124 B Europese Talen en Culturen, profiel Taal & Maatschappij of Cultuur & Literatuur + afgerond buitenlandverblijf

Fries

56012 B Minorities & Multilingualism. Studenten met een B Europese Talen en Culturen of Nederlandse Taal en Cultuur en 30 EC Friese vakken kunnen contact opnemen met de studieadviseur: studieadviseurmm-fries@rug.nl.

Geschiedenis

56034 B Geschiedenis

Grieks en Latijn

56003 B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, tweetalig traject

Informatica

56978 B Informatica

56981 B Artificial Intelligence

56842 B Informatiekunde

Natuurkunde

50206 B Natuurkunde of

56962 B Technische Natuurkunde

50205 B Sterrenkunde

56226 B Biomedische Technologie

Nederlands

56804 B Nederlandse Taal en Cultuur

Scheikunde

56857 B Scheikunde

56960 B Scheikundige Technologie

56286 B Life Science & Technology

56157 B Farmacie

56226 B Biomedische Technologie

Aardrijkskunde

56194 B Spatial Planning and Design (Technische Planologie)

50974 B Human Geography & Urban and Regional Planning (Sociale Geografie en Planologie)

Wiskunde

56980 B Wiskunde

56965 B Technische Wiskunde

50205 B Sterrenkunde

50206 B Natuurkunde

56962 B Technische Natuurkunde

56994 B Technische Bedrijfskunde

56833 B Econometrie en Operationele Research

Godgeleerdheid

50902 B Religiewetenschappen

56109 B Theologie

Wil je een Educatieve Module volgen en heb je een doctoraalopleiding gevolgd die geldt als voorloper van een van bovenstaande bacheloropleidingen? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie van de Lerarenopleiding (toelatingscommissie.lerarenopleiding@rug.nl).

Aanmelding Educatieve Minor & Module

Kijk hier wat je moet doen om je aan te melden voor de Educatieve Minor en Module.

Betaling

Het collegegeld voor de Educatieve Module bedraagt €1.084,- in 2021-2022, ongeacht de inschrijfduur. Het collegegeld kan in drie termijnen worden betaald. Bij uitschrijving vindt geen restitutie plaats.

Het collegegeld voor de Educatieve Module bedraagt €1.104,50,- in 2022-2023, ongeacht de inschrijfduur.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Suus Siekman (s.d.siekman@rug.nl, 050 - 36 33650).

Laatst gewijzigd:10 mei 2022 17:44