Skip to ContentSkip to Navigation
Groundbreaking WorkOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Groundbreaking Work

@University of Groningen
Groundbreaking WorkProjectenEnergy Academy Europe

Duurzame oplossingen

Energie oogsten en besparen
Energie oogsten en besparen

Het nieuwe gebouw wordt een icoon op het gebied van duurzaamheid. Door een slim ontwerp wordt de energiebehoefte laag gehouden en bovendien is het gebouw in staat om meer energie te produceren dan het verbruikt. Het gebouw heeft dan ook op ontwerpniveau het predicaat ‘BREAAM-NL Outstanding’. Met deze hoogste BREAAM-certificering wordt voldaan aan bijzonder hoge prestaties op het gebied van duurzaamheid. In Nederland is geen vergelijkbaar onderwijsgebouw te vinden.

Het energiedak is optimaal gericht op het zuiden.
Het energiedak is optimaal gericht op het zuiden.

✔ Zero emission (over 40 jaar, incl. bouw)
✔ BREEAM-NL Outstanding (uniek voor onderwijsgebouwen in Nederland)
✔ EPC = 0 of minder
✔ 51 kWh/m2 per jaar (extreem laag voor een onderwijsgebouw)

Zonnepanelen dak met vensters voor daglicht
Zonnepanelen dak met vensters voor daglicht

Om deze uitdagende energieprestaties te kunnen behalen:
moeten de mechanische installaties zoveel mogelijk uitstaan;
moet zo min mogelijk energie verbruikt worden;
en moet zoveel mogeljk gebruik worden gemaakt van natuurlijke energie.

Bijzonder energiedak

Om de extreem duurzame energie-uitgangspunten te kunnen realiseren, krijgt het gebouw een bijzondere bouwvorm met een groot, schuin oplopend zonnepanelendak (± 4.000 m2 oppervlakte). Met een optimale oriëntatie op het zuiden wordt het bijzondere dak voorzien van zo'n 2.000 zonnepanelen voor de opvang van zonne-energie.

Zonnepanelendak EAE

Door de bijzondere driehoeksopstellingen (133 stuks) is het dak qua oppervlakte voor de volle 100% belegd met panelen. Tegelijkertijd biedt het ruimte voor daglichttoetreding. Vandaar dat een 150% energiedak is.
Ook door de gevel komt daglicht binnen, terwijl de houten vinnen daar de hinderlijke zonnewarmte afwenden. Zo heeft het gebouw een zeer goede isolatie van de buitenschil: het houdt warmte en koude buiten en weert zonlicht indien nodig.
Met deze opvallende buitenkant wordt direct duidelijk dat in dit gebouw op vernieuwende wijze met energie wordt omgegaan.

Zonnepanelen
Buitenlucht wordt met aardwarmte-/koelte in een ondergronds labyrint verwarmd of gekoeld voordat het via de wintertuin het gebouw binnenkomt.
Buitenlucht wordt met aardwarmte-/koelte in een ondergronds labyrint verwarmd of gekoeld voordat het via de wintertuin het gebouw binnenkomt.

Natuurlijke ventilatie

Om zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke ventilatie, dienen medewerkers ventilatiekleppen en binnenramen open te zetten. Een andere, bijzondere manier om lucht in het gebouw te verwarmen of te koelen verloopt via het ondergrondse labyrint. Dit is een 200 meter lang luchtkanaal, dat buitenlucht verwarmd of koelt met aardwarmte/-koelte. Hierdoor kan in het gebouw zonder mechanische ventilatie een aangenaam binnenklimaat gerealiseerd worden. Via grote luchtkanalen, gangen en het atrium wordt de frisse lucht verspreid.

Overigens is het gebouw niet alleen afhankelijk van natuurlijke ventilatie. Indien de weersomstandigheden buiten niet toereikend zijn, dan zal het (ook aanwezige) mechanische ventilatiesysteem bijspringen. Dit hybride ventilatiesysteem zorgt ervoor dat altijd een aangenaam werkklimaat in het gebouw heerst.

Groene ventiliatie via z onneschoorsteen
Op de noordzijde (hoogste punt van het gebouw) komt een zwart geverfde 'zonneschoorsteen' met daarboven een gevel van helder glas. Gedurende de dag wordt deze zwarte oppervlakte in de schoorsteen verwarmd door de zon en warmt de lucht op. Hierdoor ontstaat een opwaartse stroming en ontstaat een zuigend effect, waarbij koude lucht wordt aangezogen.
Zo wordt zonnewarmte wordt gebruikt voor de ventilatie. Retourlucht kan via deze schoorsteen naar buiten.

Vloerverwarming: betonkernactivering

Daarnaast wordt het gebouw opgewarmd en gekoeld middels betonkernactivering. In de constructieve massa van de vloeren zijn lange leidingen geplaatst die warmte of koelte afgeven aan de vloer. Ook dit draagt bij een behaaglijk binnenklimaat. Hierdoor wordt de binnentemperatuur zeer constant gehouden.

Wamte-koude opslag
De betonkernactivering gaat gepaard met WKO-systeem. Nabij het gebouw wordt een bron (diepe put) gegraven, die - net als het labyrint - gebruik maakt van aardwarmte en -koeling om het gebouw op aangename temperatuur te houden.

Hemelwater

Regen wordt opgevangen in een grijswatertank. Hiermee worden de toiletten gespoeld.

____________________________
Groundbreaking Work

@University of Groningen

Laatst gewijzigd:01 november 2017 12:20
printView this page in: English
Volg ons opfacebook instagram