Skip to ContentSkip to Navigation
Groundbreaking Work
@University of Groningen
Groundbreaking Work Projects Energy Academy Europe

BREEAM Outstanding

★★★★★ voor ontwerp EAE
Breeam Outstanding

> MAN9: Bekijk hier de Gebouwinformatie

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft het ontwerp van de nieuwbouw Energy Academy Europe gecertificeerd met de hoogste beoordeling op duurzaamheidsprestaties. Daarmee heeft het gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen de hoogste BREEAM-klasse bereikt, namelijk ‘Outstanding’. Op het thema ‘energiebesparende maatregelen’ zijn de meeste punten behaald.

BREEAM beoordeelt gebouwen op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Op elk onderdeel kun je punten behalen. Bij het ontwerp van de nieuwbouw van de Energy Academy Europe is ruim ingezet op het behalen van energiebesparende maatregelen. Enerzijds door de energievraag zeer laag te houden en anderzijds door zoveel mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke energiebronnen zon, aarde, lucht en water. In totaal is hiermee 89,62% aan punten behaald. Voor BREEAM Outstanding is een score van 85% of hoger nodig.

Met dit ontwerpcertificaat op zak is Groningen hard op weg om het duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland te krijgen. Na deze certificering van het ontwerp volgt na oplevering van het gebouw ook een BREEAM-beoordeling van het eindresultaat.

Duurzaam bouwproces

Ook tijdens de bouwfase wordt volop rekening gehouden met duurzaamheid. Zo moeten gebruikte materialen een lage impact op het milieu hebben. Ook wordt het verbruik voor water en energie laag gehouden, wordt afval gescheiden voor toekomstig hergebruik en bestaat het beton voor 50% uit gerecycled betongranulaat.

Laatst gewijzigd:28 oktober 2019 12:03
Follow us onfacebook instagram