Skip to ContentSkip to Navigation
Groundbreaking WorkOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Groundbreaking Work

@University of Groningen
Groundbreaking WorkProjectenEnergy Academy Europe

EnTranCe

Energy Transition Centre

Naast de nieuwbouw Energy Academy Europe is reeds een nieuw, verwant energiegebouw gerealiseerd op de Zernike Campus Groningen: EnTranCe.

Een belangrijk onderdeel van de Energy Academy Europe is de proeftuin voor toegepast onderzoek: het Energy Transition Centre (EnTranCe). Hier bouwt het bedrijfsleven, ondernemers en onderwijs aan de energievoorziening van morgen.
Als gevolg van het klimaat- en milieuvraagstuk ontstaat er wereldwijd een sterke behoefte aan meer innovatie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. Noord-Nederland speelt hierop in door EnTranCe op te zetten.

EnTranCe is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met BAM, GasTerra and Gasunie.

Laatst gewijzigd:16 augustus 2017 12:48
printView this page in: English
Volg ons opfacebook instagram