Skip to ContentSkip to Navigation
Groundbreaking WorkOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Groundbreaking Work

@University of Groningen
Groundbreaking WorkProjectenAletta Jacobshal

Aanleg bouwterrein voor uitbreiding Aletta Jacobshal van start

04 oktober 2018
Impressie van de Aletta Jacobshal na uitbreiding

De uitbreiding van de Aletta Jacobshal (extra collegezalen en extra tentamenplekken) is begonnen. Aannemer BAM Bouw en Techniek is inmiddels van start gegaan met de aanleg van het bouwterrein, die onder meer bestaat uit het dichtzetten van een deel van de naastgelegen vijver. De bouwwerkzaamheden moeten volgens planning zijn afgerond in februari 2020. Vervolgens kunnen de nieuwe faciliteiten van de Aletta Jacobshal vanaf medio 2020 in gebruik worden genomen.

Extra tentamenruimten en collegezalen

Tijdens een informatiebijeenkomst op woensdag 3 oktober 2018 heeft de Rijksuniversiteit Groningen – samen met de architect van Onix NL en de aannemer BAM – de plannen voor de uitbreiding van de Aletta Jacobshal toegelicht. Zoals bekend, komen er twee nieuwe collegezalen bij (totaal van 650 plaatsen) en ook een zaal met 590 (digitale) tentamenplaatsen. De uitbreiding levert zo’n 5.400 m2 extra (bruto) vloeroppervlak op, nagenoeg een verdubbeling van de huidige situatie. Daarnaast wordt de fietsenstalling vergroot, wordt er een studielandschap gecreëerd en komt er aanzienlijk meer wachtruimte voor studenten. Door een beter klimaatbeheersingssysteem zal het binnenklimaat ook in de bestaande foyer bovendien sterk verbeteren.

Het gebouw wordt aangesloten op een WKO-installatie (Warmte Koude Opslag) voor het duurzaam verwarmen en koelen. In het project worden er bovendien 576 zonnepanelen op het dak van het complex aangebracht.

Tijdelijk dempen van de vijver

De nieuwbouw wordt aan de zuidoostzijde tegen de bestaande hal aangebouwd, deels in de vijver. Hiertoe wordt een deel van de vijver de komende periode dichtgezet door zand te storten (zie ook deze video over de inrichting van het bouwterrein). Na oplevering van het bouwproject zal de vijver weer worden hersteld.

Beperken bouwhinder

Bouwhinder is nooit geheel uit te sluiten, maar wel te beperken. Met de aannemer heeft de universiteit hiervoor maatregelen getroffen. Denk hierbij aan overlastbeperkende maatregelen wat betreft de locatie en inrichting van het bouwterrein, de logistiek en manier van werken. Verder zijn er werkafspraken gemaakt over periodes van geen bouwhinder (tijdens tentamenperiodes worden geluidproducerende werkzaamheden vermeden) en periodes van toegestaan bouwhinder (tijdens collegeperiodes is bouwhinder mogelijk tot 15.00 uur). Na 15.00 uur kunnen dan eventuele extra tentamens worden ingeroosterd.

Ga voor meer informatie over het bouwproject naar:
www rug.nl/GroundbreakingWork

Laatst gewijzigd:15 oktober 2018 11:29

Meer nieuws

Volg ons opfacebook instagram