Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenSociologieOrganisatie

Over de organisatie

Organisatie van de basiseenheid Sociologie

De basiseenheid Sociologie is binnen de faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen als volgt georganiseerd:

De Opleiding Sociologie staat onder leiding van de Opleidingsdirecteur. De Opleidingsdirecteur regelt, in overleg met de leden van het DirecteurenOverleg, de uitvoering van het onderwijs door docenten. De Opleidingscommissie adviseert de Opleidingsdirecteur. De Opleidingsdirecteur, studieadviseur en studentenadministratie vormen samen het Onderwijsbureau.

De Examencommissie is verantwoordelijk voor het niveau van de afgestudeerde en heeft als voorzitter een hoogleraar of universitair hoofddocent.

Het onderzoek is geconcentreerd in het Groningse Onderzoekinstituut GCS dat de Groningse afdeling is van de door de KNAW erkende Onderzoekschool ICS (Interuniversitaire Centrum voor Sociaal-wetenschappelijke theorievorming en methodenontwikkeling). Het onderzoek staat onder leiding van de Onderzoeksdirecteur. Het stafoverleg van het GCS adviseert de Onderzoeksdirecteur inzake onderzoekskwesties.

De Onderzoeksdirecteur regelt, in overleg met de leden van het DirecteurenOverleg, de uitvoering van het onderzoek inclusief de doctoraatsopleiding.

Beleidskwesties en intern-bestuurlijke coördinatie vinden plaats in het DirecteurenOverleg (DO). Dit overleg wordt gevormd door de voorzitter van de basiseenheid, de opleidings- en de onderzoeksdirecteur en de beleidsmedewerker. Bij dit overleg zijn ook aanwezig de financieel adviseur en de personeelsadviseur.

Elk kwartaal vindt er een stafoverleg van de basiseenheid plaats waarin actuele zaken vanuit het DO worden besproken met de vaste stafleden en postdocs. Daarnaast is er voor deze groep medewerkers jaarlijks een beleidsdag over het onderwijs. Het ICS kent diverse overlegvormen zowel binnen de Rijksuniversiteit Groningen als interuniversitair.

De genoemde personen en overlegorganen worden bij hun taken ondersteund door een secretariaat, een financieel-admistratief medewerker en een beleidsmedewerker.

Laatst gewijzigd:28 januari 2019 13:03
printView this page in: English