Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenSociologie

18.8 Miljoen voor onderzoek naar duurzame samenwerking voor een veerkrachtige samenleving (SCOOP)

NWO-zwaartekracht subsidie toegekend aan onderzoeksprogramma SCOOP (Sustainable Cooperation: Roadmaps to a Resilient Society)
08 mei 2017
Rafael Wittek, sociologie RUG
Rafael Wittek, sociologie RUG

Het onderzoeksprogramma SCOOP ontvangt 18,8 miljoen subsidie in het kader van het prestigieuze NWO-zwaartekracht programma. SCOOP – Sustainable Cooperation: Roadmaps to a Resilient Society – is een omvangrijk onderzoeksprogramma waarin sociologen, psychologen, historici, en filosofen hun krachten bundelen in het onderzoek naar nieuwe oplossingen voor duurzame samenwerking in de domeinen van de zorg, het werk, en integratie. In het consortium participeren onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit, de Radboud Universiteit, en de Erasmus Universiteit.

Samenwerking is dé sleutel tot veerkrachtige gezinnen, gemeenschappen, en organisaties. Door samen te werken kunnen individuen resultaten bereiken die ze in hun eentje nooit zouden kunnen realiseren. Maar waarom zien we sommige samenwerkingsverbanden uit elkaar vallen, terwijl andere over lange periodes uitstekend blijven functioneren? Zijn onze huidige samenwerkingsverbanden bestand tegen ingrijpende maatschappelijke veranderingen zoals een vergrijzende bevolking, grootschalige migratie, en de digitale revolutie?

Door de expertise van sociologen, psychologen, historici en filosofen te bundelen onderzoekt SCOOP nieuwe oplossingen voor duurzame samenwerking in de domeinen van de zorg, het werk, en integratie. Een innovatief ‘mixed-method’ onderzoeksdesign wordt gebruikt om de effectiviteit van deze oplossingen te toetsen en ‘evidence based’ beleidsaanbevelingen te ontwikkelen.

18.8 Miljoen voor onderzoek naar duurzame samenwerking

Op maandag 8 mei 2017 maakt minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag officieel bekend gemaakt dat een subsidie van 18.8 miljoen euro in het prestigieuze NWO-zwaartekracht programma is toegekend aan SCOOP. In een uniek, grenzen overschrijdend samenwerkingsverband bestuderen topwetenschappers vanuit verschillende disciplines de mechanismen van samenwerking en onderzoeken ze de mogelijkheden om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Het programma staat onder leiding van zes hoofdaanvragers: Rafael Wittek (sociologie, RUG), Naomi Ellemers (psychologie, UU), Martin van Hees (filosofie, VU), Bas van Bavel (geschiedenis, UU), Tanja van der Lippe (sociologie, UU), en Russell Spears (psychologie, RUG).

Een bijzondere aanpak

Het interdisciplinaire SCOOP-consortium heeft een bijzondere aanpak ontwikkeld. Het team zoekt de oplossing in de combinatie van historisch onderzoek naar institutionele verandering en filosofische analyses van waardenconflicten, met psychologische en sociologische modellen van individueel gedrag en groepsprocessen. Een belangrijk doel van het SCOOP programma is wetenschappelijke inzichten in te zetten voor de praktijk. Het programma omvat projecten die als doel hebben evidence based beleidsaanbevelingen uit te werken en in de praktijk te toetsen. Hiermee wordt het mogelijk om de duurzaamheid van samenwerking in de domeinen van de zorg, het werk, en integratie te verbeteren.

Betrokkenheid verschillende universiteiten

Het onderzoek sluit aan bij de strategische thema’s Sustainable Society van de Rijksuniversiteit Groningen, tevens penvoerder van het project, en Institutions for Open Societies van de Universiteit Utrecht. Andere deelnemers zijn de Vrije Universiteit Amsterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen, en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

NWO Zwaartekracht

Het project is onderdeel van het programma Zwaartekracht, gefinancierd door het ministerie van OCW. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) adviseert over de selectie van de teams van wetenschappers. Binnen de consortia werken wetenschappers van verschillende universiteiten samen om excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op te zetten. Doel is een nieuwe impuls te geven aan samenwerking op het hoogste wetenschappelijke niveau. De excellente consortia moeten leiden tot profilering van universitair toponderzoek en leveren daarmee ook bijdragen aan de topsectoren en de grand challenges van het EU Kaderprogramma.

Russell Spears, sociale psychologie RUG
Russell Spears, sociale psychologie RUG
Contact informatie:
Zie contactdetails op de SCOOP website.
Hoofdaanvrager:
Prof. Dr. Rafael Wittek (r.p.m.wittek@rug.nl) - profiel
Medeaanvragers:
Prof. Dr. Naomi Ellemers (n.ellemers@uu.nl)
Prof. Dr. Martin van Hees (m.van.hees@vu.nl)
Prof. Dr. Bas van Bavel (b.j.p.vanbavel@uu.nl)
Prof. Dr. Ir. Tanja van der Lippe (t.vanderlippe@uu.nl)
Prof. Dr. Russell Spears (r.spears@rug.nl)
Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit Groningen

Toekenning: 18.8 mln Euro

Vanuit de Rijksuiniversiteit Groningen particeren ook:

Agnes Akkerman (sociologie), Andreas Flache (sociologie), Pauline Kleingeld (Wijsbegeerte), Jan-Willem Romeijn (wijsbegeerte) en Linda Steg (psychologie)

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 13:25
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 25 maart 2019

  Kentalis en Rijksuniversiteit Groningen verlengen samenwerking onderzoek doofblindheid

  Ieder mens heeft recht op een leven lang leren. Voor mensen met aangeboren doofblindheid is dat echter niet vanzelfsprekend. Daarom werd donderdag 21 maart jl. op een feestelijke manier stilgestaan bij de verlengde samenwerkingsovereenkomst tussen de...

 • 19 maart 2019

  Terugvalpreventie voor depressie

  Omdat de terugvalpercentages na herstel van een depressie hoog zijn, deed Nicola Klein promotieonderzoek naar hiaten in de kennis over terugvalpreventie bij depressie. Ze heeft zowel de klinische effectiviteit als de kosteneffectiviteit van verschillende...

 • 13 maart 2019

  Werkverstoringen schaden het welzijn van de werknemer

  Werkverstoringen zijn typische stressveroorzakers in de hedendaagse organisaties. Ze komen in diverse vormen zoals binnenkomende e-mails, telefoongesprekken, computerstoringen, collega's die advies vragen of langskomen voor een praatje. Uit een recent...