Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Sociology

‘Natuurlijk neem je de sfeer op je werk mee naar huis’ - Oratie Agnes Akkerman

Ruzie op het werk: de stem van werknemers in de arbeidsverhoudingen van de 21e eeuw,
26 november 2015

Er vinden grote verschuivingen plaats in arbeidsland. Het aantal flexibele contracten groeit, vakbonden zien hun invloed afnemen en het aantal arbeidsmigranten in Nederland neemt toe. Hoogleraar Agnes Akkerman (bijzonder hoogleraar duurzame coöperatie en collectieve arbeidsverhoudingen, afdeling Sociologie) onderzocht wat deze ontwikkelingen voor invloed hebben op de mondigheid en het politieke gedrag van werknemers, en op de sfeer op de werkvloer. Dinsdagmiddag 24 november 2015 hield zij haar oratie. De UK (Universiteitskrant) interviewde Agnes Akkerman aan de vooravond van haar oratie.

Laatst gewijzigd:04 april 2017 14:56

Meer nieuws