Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Sociology

Ubbo Emmiuspenning voor sociologie-alumnus Max van den Berg

06 september 2016
Max van den Berg
Max van den Berg

Eén van de hoogtepunten tijdens de universitaire opening van het Academisch Jaar 2016-2017 in de Martinikerk was dit jaar de uitreiking van de Ubbo Emmiuspenning voor maatschappelijke verdiensten aan Max van den Berg, oud-commissaris van de Koning in Groningen. Van den Berg ontving de penning omdat hij zijn talenten tijdens zijn carrière geheel heeft ingezet voor de publieke zaak op regionaal, landelijk en Europees niveau. Zijn bijdrage aan de belangenbehartiging voor de Groninger bevolking en maatschappij zijn van grote waarde. Van den Berg roemde in zijn dankwoord de samenwerking tussen stad, provincie en universiteit: 'Internationale allure en regionale inbedding. De universiteit heeft de wereld naar Groningen gebracht. Al sinds 1614.'

Max van den Berg studeerde tot 1969 Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:24 mei 2018 10:37

Meer nieuws

 • 19 juli 2021

  Duurzaam gedrag maakt gelukkig

  Nieuw onderzoek laat zien dat mensen die duurzaam bezig zijn hier zelf ook direct profijt van kunnen hebben: duurzaam gedrag lijkt namelijk gelukkig te maken.

 • 06 juli 2021

  Van dubbeltje tot kwartje via goed onderwijs

  Mineke van Essen is historisch pedagoog en emeritus-hoogleraar. Ze heeft 40 jaar onderzoek gedaan naar de geschiedenis van onderwijs. Ook na haar emeritaat wil ze haar inzichten op dit gebied delen met studenten, met de jonge leraren van nu en met...

 • 06 juli 2021

  Herstel van relaties nodig voor voortgang gaswinningsdossier

  Wat is de stand van kennis over de maatschappelijke impact van de gaswinning in Groningen? Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen heeft op 28 juni 2021 een nieuw kennisoverzicht uitgebracht: Inzicht in impact. Het geeft een...