Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Sociology

SocioQuest analyseert onze omgeving

31 oktober 2012

Het onderzoeks- en adviesbureau van de vakgroep sociologie Gamma data&consult is onlangs overgegaan naar SocioQuest. SocioQuest is eveneens verbonden aan de vakgroep sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens Theo van der Zee, manager van SocioQuest en docent Beleid & Onderzoek aan de RUG, loopt SocioQuest voorop in het doen van onderzoek met kwantitatieve onderzoeksmethoden. Veelal gaat het daarbij om onderzoek waarbij met behulp van vragenlijsten en innovatieve analysemethoden allerlei relevante zaken in beeld worden gebracht. ‘Bij sociologie hebben we de academische kennis,verfijnde meetinstrumenten en de beschikking over uitmuntende methodologen en analytici,’ vat Van der Zee de kracht van SocioQuest samen. Daar klinkt zelfvertrouwen uit.

Theo van der Zee: ‘Het is echt een gat in de markt en een uitdaging om de expertise die we binnen de vakgroep Sociologie toch al in de kast hebben liggen maatschappelijk aan te wenden en te ver-markten. SocioQuest werkt vooral vraaggestuurd. Opdrachten komen via externe kanalen bij ons binnen. Maar we kunnen ook klanten op een idee brengen om bepaalde analyse-instrumenten in te zetten om beleid of situaties te verbeteren. Het kan beide kanten op.’

Moesten jullie van een nul punt starten?

Van der Zee: ‘Bij de vakgroep sociologie hebben we al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw het bureau Gamma data&consult. Dat bureau deed vooral onderzoek met enquetes. De vakgroep sociologie wil nu de praktische relevantie van sociologische kennis meer en krachtiger naar voren brengen en in het praktijkonderzoek meer gebruik maken van de aanwezige sociologische kennis. Dat is het startpunt geweest voor SocioQuest.'

Vervolgens?

Van der Zee: ' Om te kijken of het mogelijk is om opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de praktijk hebben we een testcase genomen. Dat was een diagnostisch instrument waarmee het sociale klimaat in een schoolklas in beeld kan worden gebracht, Dat instrument komt voort uit onderzoek dat we bij sociologie doen naar prosociaal en antisociaal gedrag van leerlingen, en meer specifiek naar pesten in schoolklassen. Dat instrument hebben we vertaald naar een online tool. Leerlingen vullen online een aantrekkelijk vormgegeven en met filmpjes ondersteunde vragenlijst in en leerkrachten ontvangen binnen een paar dagen een rapport. Hiermee wordt onder meer duidelijk of er pestproblemen in de klas zijn, welke leerlingen goed in de groep liggen en welke niet, wie de leiders van de klas zijn en wat kwetsbare kinderen zijn. We hebben een soort van rapportgenerator ontworpen die met een druk op de knop de sociale staat van een klas weergeeft. In samenwerking met schooladviesdiensten kunnen op basis van deze inzichten doelgerichte interventies ter verbetering worden ingezet.’

Zijn bovenstaande sociale netwerkadviezen ook op andere sectoren toepasbaar?

Van der Zee: ‘Ja, dat soort analyses kun je ook prima loslaten op dorpen in krimpsituatie of op onderzoek naar de sociale cohesie van wijken. In veel onderzoek naar wijken, buurten en dorpen worden veelal vrij ‘harde’ gegevens weergegeven zoals gegevens over het voorzieningenniveau, demografische ontwikkeling, werkgelegenheid. De ‘zachte’ kant blijft niet zelden beperkt tot ‘tevredenheid met de buurt en buurtbewoners’, terwijl juist die zachte of sociale kant belangrijk blijkt te zijn voor de kwaliteit van woonomgeving. Wij hebben voor die meer ‘zachte’ kant instrumenten die inzichten in sociale componenten zoals de wijze waarop buurtbewoners onderling contact zoeken, met wie ze omgaan, wat de eigen kracht is van een buurt, in hoeverre mensen zich verbonden voelen met hun buurt. Onderscheidende instrumenten waarmee we beleidsbeslissers graag ondersteunen om gericht beleid te kunnen maken.’

Laatste ontwikkelingen?

Van der Zee: ‘Op dit moment zoekt SocioQuest strategische partners die raakvlakken hebben met onze werkmethodiek. Een van de nieuwste samenwerkingsverbanden waarin we participeren is ZorgfocuZ. ZorgfocuZ is een organisatie die een breed scala aan onderzoek-, advies- en opleidingsdiensten aanbiedt in de zorg- en welzijnssector, zoals cliëntervaringsonderzoek, medewerkersonderzoek en zorgmarketingadvies, o.a. met de faculteit FEB van de RUG.'

Een twee-eenheid?

Van der Zee: ' ZorgfocuZ past prima bij het profiel van SocioQuest. ZorgfocuZ wil namelijk vooral een adviserend onderzoeksbureau zijn in plaats van een meetbureau. ZorgfocuZ helpt opdrachtgevers om op basis van het onderzoek te komen tot verbeterpunten en –acties. Dat vergt een goede analyse van de verzamelde gegevens. En dat is een punt waarin SocioQuest onderscheidend is.’

Meer informatie over SocioQuest vindt u hier

Meer informatie over ZorgfocuZ, vindt u hier

Laatst gewijzigd:04 februari 2019 15:46

Meer nieuws

 • 14 december 2020

  Geschiedenis van het onderwijs spiegel bij actuele vraagstukken

  Vrijheid van onderwijs, kansengelijkheid, staatspedagogiek... Hilda Amsing weet er alles van. Zij is een van de eerste twee Aletta Jacobs hoogleraren aan de RUG. Deze leerstoelen zijn ingesteld voor vrouwelijke wetenschappers, om de...

 • 09 december 2020

  Anna Lichtwarck-Aschoff benoemd tot Hoogleraar Orthopedagogiek

  Het College van Bestuur van de RUG heeft Anna Lichtwarck-Aschoff per 1 januari benoemd tot Hoogleraar Orthopedagogiek bij de basiseenheid Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten bij de Faculteit Gedrags en Maatschappijwetenschappen. Ze zal daar de...

 • 08 december 2020

  Mijlpaal project Klassenfeestjes tegen uitsluiting van kinderen

  Meer dan 10% van de basisschoolkinderen wordt gepest of uitgesloten. Een belangrijke aanwijzing voor uitsluiting is als een kind nooit wordt uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. Orthopedagogen van de RUG hebben daarom het project...