Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenSociologie

Sociale relaties van groot belang bij het ouder worden, Oratie Nardi Steverink

Oratie mw. prof.dr. N. Steverink: De kracht van sociale relaties. De invloed van sociale relaties op zelfmanagementvaardigheid, gezondheid en welbevinden
26 november 2015
Nardi Steverink

De oratie van prof.dr. Nardi Steverink op dinsdag 1 december 2015 gaat over haar onderzoek naar het versterken van de gezondheid en het welbevinden van mensen in de tweede levenshelft, door specifiek te kijken naar de rol van sociale relaties. Sociale relaties – zowel in termen van persoonlijke relaties als van maatschappelijke rollen – blijken van groot belang voor de lichamelijke gezondheid en voor het welbevinden, maar het onderzoek is zeer divers en de vraag waarom sociale relaties zo belangrijk zijn is nog niet beantwoord. Naast sociaal-relationele factoren en sociale netwerken, richt Steverink (leeropdracht Sociologie van gezondheid en welbevinden) zich daarom op het blootleggen van onderliggende mechanismen, waaronder de rol van sociale behoeften en zelfregulatie- of zelfmanagementprocessen.

Het onderzoeksprogramma van Steverink behelst verder niet alleen fundamenteel onderzoek, maar besteedt ook veel aandacht aan de ontwikkeling van evidence-based interventies ter bevordering van gezond en gelukkig ouder worden. Haar GRIP&GLANS-interventieprogramma geniet landelijke bekendheid en wordt steeds breder ingezet.

Steverinks omvattende onderzoeksprogramma draagt in belangrijke mate bij aan het speerpunt Healthy Ageing van de RUG en het UMCG. Naast de antwoorden die haar onderzoek heeft opgeleverd, schetst Steverink in haar oratie een uitgebreid beeld van nieuwe vragen en uitdagingen, waarop zij zich de komende jaren wil gaan richten.

Meer informatie over de oratie:http://www.rug.nl/news-and-events/events/inauguration/2015/0112-steverink

Laatst gewijzigd:26 november 2015 09:53

Meer nieuws