Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Sociology

Overlijden dr. Jan Vis

05 oktober 2015

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, de Vakgroep Sociologie en de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen hebben met droefheid kennis genomen van het overlijden op 28 September 2015 van


dr. Jan Vis


Jan Vis was van 1978 tot 2007 verbonden aan de Faculteit PPSW (later GMW), daarbinnen sinds 1983 aan de vakgroep Sociologie en sinds 1999 aan de universitaire lerarenopleiding. Jan heeft als vakdidactus een stempel gedrukt op het vak en de lerarenopleiding Maatschappijleer. In de opleiding Sociologie zag hij het als zijn taak studenten te onderwijzen over politiek, overheid en burgerschap. In zijn onderzoek richtte Jan zich op het nut van politieke kennis en vorming voor politiek en democratie. Hij schreef een groot aantal artikelen en verschillende boeken om studenten en andere geïnteresseerden in te leiden in de kennis van de politiek en haar instituties.

In onze herinnering zal Jan Vis blijven voortleven als een goede collega die zich met grote betrokkenheid heeft ingezet voor zijn boodschap dat onderwijs de weg is naar burgerschap.

Laatst gewijzigd:29 maart 2019 07:03

Meer nieuws