Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesSociology

NWO Research Talent grant for Vera de Bel and prof. dr.Tom Snijders

11 september 2015

NWO heeft in het Onderzoekstalent programma een subsidie toegekend aan het promotieproject De co-evolutie van welbevinden en het verwantschapsnetwerk na echtscheiding van Vera de Bel. Vera de Bel studeerde in 2015 af binnen de Research Master Behavioural and Social Sciences en is nu als PhD verbonden aan de afdeling Sociologie. Het project staat onder leiding van prof. dr. Tom Snijders en wordt verder begeleid door dr. Marijtje van Duijn (dagelijkse begeleiding) en prof. dr. Rafael Wittek.

Het doel van het onderzoek is (1) de co-evolutie van het verwantschapsnetwerk en het welbevinden van familieleden na scheiding te onderzoeken en om (2) voordelige en nadelige condities wat betreft het welbevinden van familieleden te onderscheiden. Het verwantschapsnetwerk verwijst naar het netwerk van relaties tussen ouders, kinderen, grootouders, ooms, tantes, neven, nichten en mogelijke stieffamilie. Loyaliteitsconflicten binnen affectieve relaties, substitutiemechanismen binnen steunrelaties, en de multiplexiteit en multifunctionaliteit van het verwantschapsnetwerk worden onderzocht met betrekking tot het sociaal en fysiek welbevinden van de familieleden. Daarnaast worden contextuele verschillen tussen gescheiden en niet gescheiden families onderzocht. Om dit te bewerkstelligen zullen er longitudinale sociometrische data van complete verwantschapsnetwerken verzameld worden, die zullen worden geanalyseerd met recent ontwikkelde methoden in de sociale netwerk analyse.

Laatst gewijzigd:11 september 2015 14:38

Meer nieuws

 • 16 september 2019

  Betrokkenheid bij milieu groter dan verondersteld

  De wereld wordt geconfronteerd met milieucrises, maar acties om deze crises tegen te gaan lopen sterk achter. Volgens Thijs Bouman en Linda Steg komt dat niet doordat mensen het milieu niet belangrijk vinden, maar vooral omdat ze structureel onderschatten...

 • 06 september 2019

  Het stimuleren van creativiteit

  De focus van het proefschrift van Kiki de Jonge  ligt op de vraag hoe je persoon en context optimaal op elkaar kunt afstemmen om ervoor te zorgen dat mensen de creativiteit in nieuwe ideeën waarnemen en zo tot creatieve prestaties en werkplezier komen...

 • 06 september 2019

  Gevoeligheid jongeren met obesitas of anorexia nervosa voor beloning en straf

  Nienke Jonker onderzocht of individuele verschillen in gevoeligheid voor beloning en straf mogelijk een rol in spelen bij eetstoornissen. Zij ging na of jongeren met obesitas vooral gevoelig zijn voor beloning (bijvoorbeeld het belonende gevoel van...