Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesSociology

NSV Scriptieprijs 2015 voor Joost van de Brake

01 juni 2015

Joost van de Brake, die in juni 2013 summa cum laude afstudeerde bij Sociologie en die sindsdien als promovendus is aangesteld bij de Faculteit Economie van de RUG, heeft de Scriptieprijs van de Nederlandse Sociologische Vereniging NSV gewonnen. De titel van de scriptie is ‘Een herijking van het onderzoek naar statusinconsistentie: effecten van een discrepantie tussen prestige en vriendschap in twee contexten’. Begeleiders van de scriptie waren André Grow en Jan Kornelis Dijkstra.

De Nederlandse Sociologische Vereniging NSV bekroont om het jaar de beste sociologische masterthesis of –scriptie die in de voorafgaande twee jaar aan een Nederlandse universiteit is geschreven. Elk van de zeven opleidingen Sociologie in Nederland draagt de naar hun mening beste thesis of scriptie voor die in de afgelopen twee jaar is voltooid. Een jury van vertegenwoordigers van de zeven Sociologie-afdelingen beoordeelt de voorgedragen scripties op criteria als helderheid van de vraagstelling, inbedding in theorie en empirie, verantwoorde werkwijze en degelijke analyse, maar ook op criteria als originaliteit, innovativiteit, creativiteit, sociologische verbeeldingskracht, en kritische reflectie.

Op al deze punten sprong de scriptie van Joost van de Brake eruit, zoals in het juryrapport staat te lezen. De jury prijst de beheersing van het vak, maar ook de creativiteit en de sociologische verbeeldingskracht van de onderzoeker, en stelt dat Van de Brake blijk geeft van een originele en vernieuwende kijk op de literatuur door een oud onderzoeksgebied nieuw leven in te blazen. Andere punten van lof zijn er voor de systematische opbouw van zowel het theoretisch, het methodologisch als het empirisch gedeelte, en de glasheldere en buitengewoon plezierige schrijfstijl. Het volledige juryrapport is hier te lezen.

De NSV Scriptieprijs werd op 27 mei 2015 uitgereikt tijdens De Dag van de Sociologie in Amsterdam. Joost kon de prijs helaas niet persoonlijk in ontvangst nemen, omdat hij op hetzelfde moment in Rotterdam een Fullbright scholarship kreeg uitgereikt.

Laatst gewijzigd:03 juni 2015 17:01

Meer nieuws

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 14 mei 2019

  Een therapeut op vier poten

  ‘Knuffelsessies’ met kittens tegen stress, dieren in verzorgingstehuizen als middel tegen eenzaamheid, voorleesprojecten met honden, zorgboerderijen – de inzet van dieren in de zorg is booming. En met positief resultaat, zo blijkt uit de praktijk. Maar...

 • 30 april 2019

  Klimaatverandering: niks doen heeft ook gevolgen

  Kies je voor de trein of de fiets in plaats van de auto, of recycle je veel? Dan ben je milieuvriendelijk bezig, en dat zou meer benadrukt mogen worden. Daarop wijst Linda Steg, omgevingspsycholoog aan de RUG. Steg doet onderzoek naar de motivaties...