Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenSociologie

NRO subsidies Marijn van Dijk en Gijs Huitsing voor onderzoeken naar taalverwerving en welbevinden bij jonge vluchtelingleerlingen en een effectief anti-pestprogramma voor het voortgezet onderwijs

05 september 2018

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft in het kader van het programma Langlopend praktijkgericht onderzoek twee subsidies toegekend aan GMW onderzoekers. Ontwikkelingspsychologe Marijn van Dijk ontvangt de subsidie voor haar onderzoeksvoorstel ‘Jonge vluchtelingleerlingen in het primair onderwijs; taalverwerving en welbevinden’. Gijs Huitsing, socioloog krijgt de NRO subsidie voor zijn onderzoek Een effectief anti-pestprogramma voor het voortgezet onderwijs’.

Project Marijn van Dijk - Jonge vluchtelingleerlingen in het primair onderwijs; taalverwerving en welbevinden

Jonge vluchtelingleerlingen vormen een kwetsbare groep in het primair onderwijs. Voor leerkrachten is het lastig is om goed aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Allereerst is er met name in de jongste groepen van het primair onderwijs een grote behoefte aan een geïntegreerde onderwijsmethode voor het leren van de Nederlandse taal (NT2). Ten tweede blijken vluchtelingleerlingen volgens hun leerkrachten vaak moeite te hebben om tot leren te komen. Ze observeren dat er in internationale klassen meer conflicten zijn, dat er minder optimaal leergedrag is en vermoeden dat er vaak sprake is van lijdensdruk (‘distress’) of trauma. Leerkrachten hebben daarom behoefte aan handvaten voor het in kaart brengen en het bevorderen van het sociaal-emotioneel welbevinden van deze specifieke groep leerlingen. In dit project wordt een NT2-lespakket voor groep 1-2 samengesteld, doorontwikkeld en op effectiviteit onderzocht. Taalverwerving en sociaal-emotioneel welbevinden zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling en het leren op school, en zijn met elkaar verweven.

Het project is een samenwerking tussen de afdelingen Ontwikkelingspsychologie (Marijn van Dijk en Peter de Jonge) en Pedagogische Wetenschappen (Elisa Kupers, Elianne Zijlstra en Hans Grietens) van de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit GMW), Molendrift, Bereslim, en de Internationale Schakelklassen van de gemeente Enschede.

Project Gijs Huitsing - Een effectief anti-pestprogramma voor het voortgezet onderwijs

Pesten op scholen is een complex probleem met op de korte en lange termijn ernstige negatieve gevolgen voor slachtoffers en pesters. Momenteel ontbreken gevalideerde schoolbrede anti-pestprogramma’s in het voortgezet onderwijs in Nederland. De centrale vraag van dit project is of het probleem van pesten op Nederlandse middelbare scholen kan worden voorkomen en opgelost door een gecombineerde theoretische en empirische uitwerking van het KiVa anti-pestprogramma voor voortgezet onderwijs. Doel is om het programma verder te ontwikkelen, te testen en te implementeren in samenwerking met praktijkpartners en middelbare scholen. Dit project beantwoordt de urgente behoefte om wetenschappelijke oplossingen tegen pesten in het voortgezet onderwijs te vertalen naar praktische toepassingen op scholen. Gedurende het project is er intensieve samenwerking tussen wetenschap, praktijkpartners en middelbare scholen (management, docenten, leerlingen) om te garanderen dat de materialen theoretisch onderbouwd zijn en aansluiten bij de dagelijkse praktijk van docenten en studenten.

Het project is een samenwerking tussen de afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit GMW), The Respect Education Foundation (REF), het Nederlands Jeugdinstituut, School & Veiligheid, Schouten Global, GGD Amsterdam en SocioQuest.

NRO programma langlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek

Het NRO verleent in deze ronde totaal 13 miljoen euro aan subsidie aan 27 onderzoeksprojecten binnen het programma langlopend praktijkgericht onderzoek. Ieder project ontvangt een subsidie van maximaal 500.000 euro. Ieder project wordt uitgevoerd door een consortium van onderzoekers en onderwijsinstellingen. De onderzoeksprojecten hebben een looptijd van 36 maanden.


Meer informatie:

Laatst gewijzigd:05 september 2018 11:23
printView this page in: English

Meer nieuws