Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesSociology

Heel Schiermonnikoog aan de slag met KiVa-programma voor sociale veiligheid

Van basisschool tot voetbalvereniging - Heel Schiermonnikoog pestvrij!
11 september 2017

Schiermonnikoog wordt het eerste KiVa-eiland van Nederland.  Alle partijen - van basisschool tot sportvereniging - die werken met de eilander jeugd starten gezamenlijk met het KiVa-programma dat is gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. Schiermonnikoog is hiermee het eerste eiland in Nederland waar alle ketenpartners voor een gezamenlijke aanpak kiezen om pestgedrag tegen te gaan. Een logische stap omdat kinderen elkaar op het kleine eiland overal tegenkomen.

De afgelopen jaren heeft Schiermonnikoog een toename gesignaleerd van het pestgedrag van de eilander jeugd. Met alle ketenpartners op het eiland is in het Jeppe-convenant, een éénduidig en sluitend stelsel van afspraken, gemaakt ten behoeve van een veilig leefklimaat en leefomgeving voor de jeugd op het eiland. Dit convenant is feitelijk een intentieverklaring van de deelnemende partijen om een veilig leefklimaat en leefomgeving na te streven. Het KiVa-programma biedt de partijen een aanpak om hier concreet mee aan de slag te gaan. In het KiVa-project Schiermonnikoog participeren naast basisschool Yn De Mande en de VO-school Inspecteur Boelensschool,  ook onder andere de sportvereniging, de kinderboerderij en de gemeente Schiermonnikoog.

“Het feit dat alle partijen samen optrekken om de sociale veiligheid op het eiland te verbeteren is bijzonder. Toch is het ook een logische stap.  Schiermonnikoog is een klein eiland en kinderen komen elkaar overal tegen. Je kunt niet naar een andere school of een andere sportvereniging want er is er maar één. Eilanders moeten het dus met elkaar doen. “,  aldus Veerle Rijntjes van KiVa Nederland.

KiVa, versterken van de sociale veiligheid

Van oorsprong richt het KiVa-programma zich op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school versterkt. De KiVa-aanpak werkt: het NJi heeft KiVa als beste anti-pestprogramma beoordeeld. KiVa verhoogt het welzijn, de motivatie en de schoolprestaties van álle kinderen. Daarnaast voldoen scholen met KiVa aan de nieuwste wetgeving op het gebied van sociale veiligheid.

KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn. Het programma komt oorspronkelijk uit Finland en is zowel in Finland als in Nederland wetenschappelijk onderzocht en effectief bevonden. KiVa gelooft in de kracht van de groep; het gaat uit van het belang van positieve groepsvorming. KiVa legt een grote verantwoordelijkheid bij de groep. Door ieder groepslid erbij te betrekken wordt positief gedrag de (groeps)norm en wordt negatief gedrag collectief afgekeurd. Niet iedereen is er verantwoordelijk voor dat er wordt gepest, maar iedereen is er wél verantwoordelijk voor dat het pesten stopt!

Meer informatie:

Laatst gewijzigd:08 september 2017 15:31

Meer nieuws

 • 16 juli 2019

  13 Veni-subsidies voor jonge Groningse onderzoekers

  Dertien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG krijgen van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Een mooi resultaat; vorig jaar ontvingen twaalf Groningers een Veni. Veni-subsidies zijn bestemd voor...

 • 10 juli 2019

  Beving van Westerwijtwerd had impact in de wijde omgeving

  De aardbeving van Westerwijtwerd op 22 mei 2019 werd in de gemeenten Loppersum, het Hogeland en Groningen door een grote meerderheid van de bevolking gevoeld. Vrijwel niemand had direct na de beving acute hulp nodig. Wel stelt men kort na de beving...

 • 08 juli 2019

  Zeven RUG-projecten krijgen financiering via de NWA Ideeëngenerator

  De NWO heeft aan 37 out-of-the-box onderzoeksideeën financiering toegekend vanuit de Ideeëngenerator. Een belangrijk kenmerk van de projecten is een mogelijke maatschappelijke impact. Elk van de onderzoekers krijgt 50.000 euro beschikbaar om met samen...