Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenSociologie

Groningse sociologen actief in Week tegen Pesten

18 september 2017
Kinderen in de klas

In de Week tegen Pesten van 18 t/m 22 september 2017 geven verschillende medewerkers van de afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen lezingen en workshops over pesten en sociale veiligheid. Ook wordt er in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut (Nji) een oudertoolkit ‘Samen met ouders werken aan een fijne school ’ gelanceerd.

Lezingen en kindercollege

Beau Oldenburg geeft op 21 september een lezing bij GGD west Breda voor antipestcoördinatoren en op 22 september een lezing bij de Marnixacademie in Utrecht voor directeuren en (toekomstige) leerkrachten.

Gijs Huitsing geeft op 19 en 20 september in Amsterdam een studiedag voor docenten van het voortgezet onderwijs over Pesten en Sociale Veiligheid. Deze studiedagen kunnen middelbare scholen dit schooljaar ook boeken voor een teamtraining.

Prof. René Veenstra geeft op 21 september in NEMO Amsterdam een lezing in het kader van de Kinderuniversiteit voor ongeveer 400 kinderen. Deze editie van de Kinderuniversiteit wordt georganiseerd in samenwerking met de GGD Amsterdam.

Oudertoolkit ‘Samen met ouders werken aan een fijne school ’

Een fijne sfeer school is belangrijk voor het algemeen welbevinden van het kind en voor de leerprestaties. Een cruciale factor daarbij zijn ouders. Maar hoe kun je werken aan een fijne sfeer op school als je niet op één lijn zit met ouders over hoe je met elkaar omgaat? Of specifieker; hoe kun je pesten effectief tegengaan als school en ouders hier een hele andere kijk op hebben? Veel scholen worstelen met dergelijke vragen. Daarom hebben de Rijkuniversiteit Groningen (RUG) en het Nederlands Jeugd instituut (NJI) de module ‘Samen met ouders werken aan een fijne school’ ontwikkeld. De toolkit en bijbehorende training bieden aanknopingspunten voor het verhogen van ouderbetrokkenheid in het algemeen én specifiek bij het creëren van een fijne school.

Partners Week tegen Pesten

De afdeling Sociologie en het daaraan verbonden Kennis- en expertisecentrum sociale veiligheid en groepsvorming zijn partners van de landelijke Week tegen Pesten die wordt georganiseerd door Stichting School & Veiligheid.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:18 september 2017 16:32

Meer nieuws