Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Sociology

Gerine Lodder winnaar tweede BSS Science for Society Award

09 januari 2018
Gerine Lodder ontvangt BSS Science for Society Award 2017

Gerine Lodder, postdoc bij de afdeling Sociologie, heeft de BSS Science for Society Award 2017 gewonnen. Met de award wil de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen medewerkers stimuleren om hun onderzoek en expertise onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Lodder is wereldwijd één van de weinige deskundigen op het gebied van eenzaamheid onder jongeren. Ze geeft geregeld lezingen en workshops op dit terrein, adviseert bestuurlijke organisaties en ook de media weten haar goed te vinden. Gerine Lodder ontving de prijs tijdens de facultaire nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari jl.

Eenzaamheid onder jongeren is een probleem waar nog geen bewezen effectieve interventies beschikbaar voor zijn. Als één van de weinige experts op dit terrein wordt Gerine Lodder regelmatig geraadpleegd door organisaties die met deze problematiek te maken hebben. Zo adviseerde zij onder andere Raad voor de Volksgezondheid, diverse GGZ instellingen, gemeenten en scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs uit het hele land. Ook geeft ze regelmatig lezingen en workshops op dit terrein en treedt ze als expert op in de media.

TEDx en Jacobine op Zondag

In de media wordt eenzaamheid vaak gezien als probleem van ouderen. Gerine Lodder laat met haar onderzoek zien dat eenzaamheid ook een serieus probleem is onder jongeren. Ze treedt actief naar buiten om hier aandacht voor te vragen. Bijvoorbeeld op sociale media, maar ook in kranten, tijdschriften en op radio en televisie. Zo was zij onder andere te gast in het televisieprogramma Jacobien op Zondag. In oktober 2017 was Lodder één van de sprekers op TEDx Groningen. De video van haar lezing ‘What you don’t know about adolescent loneliness’ werd in enkele weken ruim duizend keer bekeken.

Voor een breed publiek

De BSS Science for Society Award werd dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. De prijs is in 2016 in het leven geroepen om medewerkers te stimuleren hun onderzoek en expertise onder de aandacht te brengen van een breed publiek. De prijs past in de visie van het facultaire strategisch plan waarin gestreefd wordt naar meer verbinding, een faculteit die naar buiten toe gericht is en middenin de maatschappij staat. Vorig jaar ontving promovendus Susan Niessen van de afdeling Psychologie de trofee. De kandidaten worden voorgedragen door hun afdeling.

Jury

De jury bestond uit Prof. Herman de Jong (decaan FEB), Prof. Jouke de Vries (decaan van de Campus Fryslan), Prof. Kees Aarts (decaan Faculteit GMW) en Camilla Schaafsma (funding officer faculteit GMW).

Meer info

Laatst gewijzigd:01 augustus 2019 12:35

Meer nieuws