Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Sociology

Gadourek Prijs 2014 voor David Duijst met scriptie over Criminele Jongeren

19 mei 2015
David Duijst
David Duijst

David Duijst heeft de Gadourek Scriptie Prijs 2014 van de afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen ontvangen voor zijn masterscriptie 'Criminele Jongeren'. De prijs werd uitgereikt door de voorzitter van de jury Jakob Dijkstra. Het scriptieonderzoek, begeleid door Jan Kornelis Dijkstra, van Duijst heeft betrekking op jongeren die tenminste één keer met de politie in aanraking zijn geweest. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de invloed die huisgenoten en medeverdachten hebben op het aantal door de jongeren gepleegde delicten en de ernst ervan. Die invloed blijkt te bestaan. Met name het aantal door medeverdachten gepleegde delicten speelt een rol bij de criminaliteit van jongeren, waarbij opvalt dat van medeverdachten van hetzelfde geslacht als de jongere een grotere invloed uitgaat en dat de invloed van medeverdachten groter is bij oudere jongeren. Hieruit rijst voor de lezer het beeld van groepjes jongeren van hetzelfde geslacht die gedurende de adolescentie langzaam losraken van het ouderlijk gezag en samen het criminele pad opgaan.

Goed leesbaar en maatschappelijk relevant

Volgens de jury is het voor de samenleving van groot belang de dynamiek van deze vorm van (beginnende) criminaliteit te begrijpen en aan dat begrip draagt het onderzoek van David zeker bij. Ook de politie zal als opdrachtgever met grote belangstelling kennis hebben genomen van het onderzoek en de resultaten. De jury heeft waardering voor veel aspecten van de scriptie. Zo heeft de auteur een bewonderenswaardig grote inspanning geleverd om de politiegegevens geschikt te maken voor wetenschappelijke, statistische analyse. De jury is zich er terdege van bewust dat dergelijke gegevens doorgaans niet met wetenschappelijke doeleinden verzameld worden en waardeert de inzet en nauwkeurigheid van de auteur op dit gebied. De statistische analyses en de rapportage ervan in de scriptie zijn bovendien in de ogen van de jury een voorbeeld van ambachtelijk vakwerk. De auteur laat ermee zien een intelligent en gewetensvol sociaalwetenschappelijk onderzoeker te zijn. Bovendien is de scriptie, niettegenstaande de technische degelijkheid, geschreven in een vlotte en leesbare stijl.

Lees het volledige juryrapport op https://www.linkedin.com/grp/post/1267117-5999980698067361794

Laatst gewijzigd:01 april 2019 12:23

Meer nieuws