Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Sociology

Er gaat al 80 jaar niets boven de Groningse sociologen

09 oktober 2018

De afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen bestaat 80 jaar. Dit viert de afdeling met studenten, stafleden en alumni op vrijdag 12 oktober met een feestelijk programma in het Grand Theatre in Groningen. Tijdens het lustrum draait het om de vijf centrale onderzoeksthema’s van het oudste sociologische instituut van Nederland: sociale netwerken van jongeren, sociale-netwerkanalyse, normen en netwerken, duurzame samenwerking en gezond en gelukkig ouder worden. In de diverse presentaties laten stafleden, alumni en promovendi zien welk - internationaal hoog aangeschreven – onderzoek er in Groningen wordt verricht en vooral ook hoe dit leidt tot een praktische vertaling naar de samenleving. Bijvoorbeeld door interventies om kinderen een fijnere schooltijd te geven met het KiVa antipestprogramma, ouderen meer eigen regie en welbevinden te geven (Grip en Glans) en het oprollen van criminele netwerken door de inzet van sociale-netwerkanalyse.

Sociologie in Groningen

Sociologie in Groningen staat er goed voor. Het masterprogramma kreeg van de Keuzegids Hoger Onderwijs het predicaat topopleiding en ook het bachelorprogramma zit dicht tegen die kwalificatie aan. Het onderzoek staat internationaal hoog aangeschreven. Rafael Wittek haalde, als eerste aan de Rijksuniversiteit Groningen, een NWO Zwaartekrachtsubsidie binnen voor SCOOP, een multidisciplinair onderzoek naar duurzame samenwerking. Ook het wereldwijd meest geciteerde sociologisch artikel van het afgelopen decennium is geschreven in Groningen door Tom Snijders, Gerhard van de Bunt en Christian Steglich: Introduction to stochastic actor-based models for network dynamics (verschenen in het tijdschrift Social Networks in 2010).

Vijf mini-documentaires

Speciaal voor het lustrum zijn er zes mini-documentaires gemaakt over het onderzoek van de afdeling. Rafael Wittek en promovendus Louisa Firnenburg vertellen over het SCOOP project. Jan Kornelis Dijkstra en data-analist Gerard Wolters over de effectieve bestrijding van criminele netwerken met behulp van sociale-netwerkanalyse. Sociale beïnvloeding in netwerken en de inzet van complexe modellen voor sociale-netwerkanalyse is het onderzoeksgebied van Christian Steglich. Binnen Grunneger Power, een energiecoöperatie van en voor Groningers, zijn verschillende sociologen actief. Oprichter Frans Stokman en alumna Anne Huizenga vertellen hierover. Nardi Steverink en Gert Stulp vertellen over hun onderzoek naar de rol van netwerken bij kinderen krijgen en bij gezond en gelukkig ouder worden. Tenslotte is er een video gemaakt over het onderzoek van Andreas Flache naar segregatie en polarisatie in de samenleving.

Sociologie Groningen - oudste van Nederland

In oktober 1938 werd de notariële akte getekend van het eerste sociologische instituut in Nederland. Het waren de filosoof Plessner en de sociaalgeograaf Hofstee die als eersten bij het sociologisch instituut werden aangesteld. In 1946 werd Piet Bouman de eerste hoogleraar sociologie. Onder invloed van de latere hoogleraar Ivan Gadourek werd statistiek verplichte kost voor iedere Groningse sociologiestudent en kwamen moderne onderzoekstechnieken in opkomst. De twee gebouwen waarin sociologie tegenwoordig is gehuisvest, zijn vernoemd naar deze grondleggers, Bouman en Gadourek.

Onderzoeksschool ICS

Sociologie in Groningen is nauw verweven met de onderzoeksschool ICS (Interuniversitair Centrum voor Sociaal-wetenschappelijk onderzoek). De Groningse hoogleraren Siegwart Lindenberg en Frans Stokman hebben mede aan de wieg gestaan van de oprichting van het ICS waarin sociologie in Groningen, Utrecht, Nijmegen en sinds kort ook een deel van Amsterdam samenwerken. Naast onderzoeksgerichte sociologie profileert Groningen zich met de toepassing van onderzoeksresultaten in beleidsvraagstukken.

Feestelijke bijeenkomst 12 oktober

Op vrijdag 12 oktober viert sociologie het tachtig jarig bestaan met een lustrum in het Grand Theatre. Tijdens het lustrum staan de vijf thema’s die Groningse sociologen onderzoeken centraal: Sociale netwerken van jongeren (met presentaties van Jan Kornelis Dijkstra, Edgar de Bie en Tessa Kaufman), Normen en netwerken (Andreas Flache, Tobias Stark en Dieko Bakker), Sociale-netwerkanalyse (Tom Snijders, Gerhard van de Bunt en Robert Krause), Duurzame samenwerking (Rafael Wittek, Alona Labun en Thomas Teekens) en Gezond en gelukkig ouders worden (Nardi Steverink, Han de Ruiter en Vera Buijs). Bij elk thema spreken een staflid, alumnus en promovendus. De presentaties zullen kort en flitsend zijn. Ook is er een korte lezing van het jonge VVD-kamerlid Dennis Wiersma, een lezing over de Grenzen aan groei van de Vlaamse hoogleraar Patrick Deboosere en cabaret van alumnus Timo Septer.Extra informatie:

Laatst gewijzigd:07 juni 2019 10:41

Meer nieuws

 • 14 december 2020

  Geschiedenis van het onderwijs spiegel bij actuele vraagstukken

  Vrijheid van onderwijs, kansengelijkheid, staatspedagogiek... Hilda Amsing weet er alles van. Zij is een van de eerste twee Aletta Jacobs hoogleraren aan de RUG. Deze leerstoelen zijn ingesteld voor vrouwelijke wetenschappers, om de...

 • 09 december 2020

  Anna Lichtwarck-Aschoff benoemd tot Hoogleraar Orthopedagogiek

  Het College van Bestuur van de RUG heeft Anna Lichtwarck-Aschoff per 1 januari benoemd tot Hoogleraar Orthopedagogiek bij de basiseenheid Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten bij de Faculteit Gedrags en Maatschappijwetenschappen. Ze zal daar de...

 • 08 december 2020

  Mijlpaal project Klassenfeestjes tegen uitsluiting van kinderen

  Meer dan 10% van de basisschoolkinderen wordt gepest of uitgesloten. Een belangrijke aanwijzing voor uitsluiting is als een kind nooit wordt uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. Orthopedagogen van de RUG hebben daarom het project...