Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenSociologie

Groningse socioloog Andreas Flache co-auteur Science-artikel over de complexiteitstheorie en aanpak financiële crises

19 februari 2016
complixiteit

Kennis van complexe systemen is essentieel om financieel-economische crises beter te voorspellen, te begrijpen en te managen. Dit stelt een internationale groep van wetenschappers vanuit de economie, ecologie, epidemiologie, natuurkunde, informatica, sociologie en vanuit de bankwereld in Science. Sinds de crisis van 2008 zijn woorden als network, tipping point, contagion, resilience in de financiële wereld gemeengoed geworden. Het daadwerkelijk potentieel van de onderliggende multidisciplinaire toepassing van netwerktheorie, agent-gebaseerde modellen en gedragsexperimenten voor complexe financieel-economische systemen wordt echter volgens de auteurs sterk onderbenut.

Hoogleraar Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen prof. dr. A. (Andreas) Flache is één van de co-auteurs van het artikel. De andere auteurs komen van de Universiteit van Amsterdam, Wageningen UR, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en de buitenlandse instellingen Oxford University, ETH Zurich, Santa Fe Institute, Bank of England en het Global Climate Forum.

Publicatiedetails

S.Battiston, J.D.Farmer, A.Flache, D.Garlaschelli, A.Haldane, H.Heesterbeek, C.Hommes, C.Jaeger, R.May, M.Scheffer: ‘Complexity Theory and Financial Regulation. Economic policy needs interdisciplinary network analysis and behavioral modeling.’Science (19 februari 2016).

Laatst gewijzigd:27 november 2017 14:22

Meer nieuws