Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenSociologie

Flexibilisering van de arbeidsmarkt kan leiden tot strijd tussen werknemers

11 november 2014

Welke effecten heeft flexibilisering van werk op de samenwerking tussen werkgevers en werknemers, en werknemers onderling? Hoe zorgen we dat werknemers betrokken blijven bij hun werk en de organisatie waarvoor ze werken? Hoe bewaren we de solidariteit tussen werknemers en voorkomen we een ‘battle’ tussen verschillende groepen werknemers, zoals ouderen en jongeren, en arbeidsimmigranten? Deze en andere vragen staan centraal in de leeropdracht van Agnes Akkerman (Heerenveen, 1967) die per 1 januari 2015 start als bijzonder hoogleraar Duurzame coöperatie, met name in collectieve arbeidsverhoudingen. De leerstoel, ingesteld door de James Coleman Association, is ondergebracht bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Agnes Akkerman blijft tevens werkzaam als universitair hoofddocent bij de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij verricht onderzoek en verzorgt onderwijs op het gebied van duurzame arbeidsverhoudingen. Daarbij kijkt zij naar de relaties tussen werkgevers en werknemers en relaties tussen werknemers onderling. Thema’s daarbij zijn cao- onderhandelingen, stakingen, en conflicten op de werkvloer. Het onderzoek van Akkerman past binnen het aandachtsgebied Sustainable Society van de Rijksuniversiteit Groningen en sluit aan op ander Gronings onderzoek op dit terrein.

Akkerman: ”Duurzame samenwerking tussen werkgevers en werknemers staat tegenwoordigsteeds meer onder druk onder meer door de toenemende flexibilisering van arbeid, de vergrijzing van de arbeidsmarkt en de effecten van globalisering. Dit heeft effecten op medezeggenschap binnen bedrijven, op de solidariteit tussen werknemers, bijvoorbeeld met nieuwe migranten en tussen generaties. Maar ook de binding van werknemers met de organisatie staat onder druk.”

Akkerman is een internationaal erkend expert op dit vakgebied. Haar nauwe band met de praktijk van arbeidsverhoudingen is voor dit onderzoek van essentieel belang. Zij levert met haar onderzoek en onderwijs een bijdrage aan een geïnformeerd debat over toekomstige arbeidsverhoudingen in een snel veranderende wereld.

Laatst gewijzigd:23 oktober 2017 15:43
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 25 maart 2019

  Kentalis en Rijksuniversiteit Groningen verlengen samenwerking onderzoek doofblindheid

  Ieder mens heeft recht op een leven lang leren. Voor mensen met aangeboren doofblindheid is dat echter niet vanzelfsprekend. Daarom werd donderdag 21 maart jl. op een feestelijke manier stilgestaan bij de verlengde samenwerkingsovereenkomst tussen de...

 • 19 maart 2019

  Terugvalpreventie voor depressie

  Omdat de terugvalpercentages na herstel van een depressie hoog zijn, deed Nicola Klein promotieonderzoek naar hiaten in de kennis over terugvalpreventie bij depressie. Ze heeft zowel de klinische effectiviteit als de kosteneffectiviteit van verschillende...

 • 13 maart 2019

  Werkverstoringen schaden het welzijn van de werknemer

  Werkverstoringen zijn typische stressveroorzakers in de hedendaagse organisaties. Ze komen in diverse vormen zoals binnenkomende e-mails, telefoongesprekken, computerstoringen, collega's die advies vragen of langskomen voor een praatje. Uit een recent...