Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Sociology

PhD defence Dieko Bakker: Cooperation and social control. Effects of preferences, institutions, and social structure

Wanneer:do 24-10-2019
Waar:Academiegebouw RUG

Promotie: D.M. (Dieko) Bakker, MSc
Wanneer: 24 oktober 2019
Aanvang: 16:15
Promotor: prof. dr. R.P.M. (Rafael) Wittek
Copromotor: dr. J. (Jacob) Dijkstra
Waar: Academiegebouw RUG
Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

meer informatie / more information