Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Sociology Lustrum

Sociologie 85 jaar

Wanneer:
vrijdag 6 oktober 2023
Waar:

DOT Groningen

De Groningse sociologie bestaat 85 jaar. Op vrijdag 6 oktober 2023 vieren we dit met een lustrumprogramma. Het programma begint om 13.00 uur (ontvangst vanaf 12.30 uur) en duurt tot ver in de avond. Samen met de studenten van Sociëtas hebben we een gevarieerd programma samengesteld met lezingen, muziek, een walking dinner en een bruisend feest. De kosten voor deze dag zijn €25 per persoon. Voor dit bedrag krijgt u een walking dinner en twee consumptiemuntjes. Het lustrum vindt plaats in DOT, Groningen.

decoratieve afbeelding

Het einde van de meritocratie

Door:  Dr. Arie Glebbeek

De inhoud:

De maatschappelijke ladder is steeds meer een opleidingsladder geworden. Dit zet ons onderwijssysteem onder grote druk en verdeelt de samenleving in toenemende mate in hoger- en lageropgeleiden. Dit heeft grote gevolgen, ook in Nederland. Diverse vooraanstaande sociale wetenschappers spreken inmiddels van een 'crisis van de meritocratie'. In dit college wordt deze crisis nader geanalyseerd. In een sterke presentatie, met een persoonlijke touch, worden de oorzaken en gevolgen helder neergezet, en wordt een mogelijke oplossingsrichting verkend.

De spreker:

Dr. Arie Glebbeek was – tot zeer recent – Universitair Hoofddocent bij het Sociologische Instituut. Zijn verteltalent, en zijn onderwijshart, maken hem tot een begenadigd en populair docent voor vele generaties studenten. Gedurende zijn hele loopbaan was hij inhoudelijk gefascineerd door de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt vanuit verschillende perspectieven. In dit college komt dit allemaal samen. Een aanrader voor iedereen met (beleidsmatige, politieke of wetenschappelijke) interesse in onderwijs, arbeidsmarkt en sociale stratificatie.

Naar de video: https://www.youtube.com/watch?v=NpO6TH0MVnc 

poster 1 Lustrum sociologie
poster 1 Lustrum sociologie
Laatst gewijzigd:21 december 2023 12:10