Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Sociology Sociologie

Er gaat niets boven de Groningse sociologie

Sociologie in Groningen bestaat nu tachtig jaar en is daarmee de oudste van Nederland. Het waren de filosoof Plessner en de sociaalgeograaf Hofstee die als eersten bij het sociologisch instituut werden aangesteld. In 1946 werd Piet Bouman de eerste hoogleraar sociologie. Onder invloed van de latere hoogleraar Ivan Gadourek werd statistiek verplichte kost voor iedere Groningse sociologiestudent en kwamen moderne onderzoekstechnieken in opkomst. De twee gebouwen waarin sociologie tegenwoordig is gehuisvest zijn vernoemd naar deze grondleggers, Bouman en Gadourek.

Sociologie in Groningen is nauw verweven met de onderzoeksschool ICS (Interuniversitair Centrum voor Sociaal-wetenschappelijk onderzoek). De Groningse hoogleraren Siegwart Lindenberg en Frans Stokman hebben mede aan de wieg gestaan van de oprichting van het ICS waarin sociologie in Groningen, Utrecht, Nijmegen en sinds kort ook een deel van Amsterdam samenwerken. Naast onderzoeksgerichte sociologie profileert Groningen zich met de toepassing van onderzoeksresultaten in beleidsvraagstukken.

In oktober 1938 werd de notariële akte getekend van het eerste sociologische instituut in Nederland. Op vrijdag 12 oktober vieren we het tachtig jarig bestaan met een lustrum in het Grand Theater. Tijdens het lustrum staan de vijf thema’s die Groningse sociologen onderzoeken centraal: Sociale netwerken van jongeren (met presentaties van Jan Kornelis Dijkstra, Edgar de Bie en Tessa Kaufman), Normen en netwerken (Andreas Flache, Tobias Stark en Dieko Bakker), Sociale netwerken (Tom Snijders, Gerhard van de Bunt en Robert Krause), Duurzame samenwerking (Rafael Wittek, Alona Labun en Thomas Teekens) en Gezond en gelukkig ouders worden (Gert Stulp, Han de Ruiter en Vera Buijs). Bij elk thema spreken een staflid, alumnus en promovendus. De presentaties zullen kort en flitsend zijn. Ook is er een korte lezing van het jonge VVD-kamerlid Dennis Wiersma, een lezing over de Grenzen aan groei van de Vlaamse hoogleraar Patrick Deboosere en cabaret van alumnus Timo Septer.

Sociologie in Groningen staat er goed voor. Het masterprogramma kreeg van de Keuzegids Hoger Onderwijs het predicaat topopleiding en ook het bachelorprogramma zit dicht tegen die kwalificatie aan. Het onderzoek staat internationaal hoog aangeschreven. Bij de laatste visitatie was er een maximale score voor zowel kwaliteit als relevantie en een op een-na-hoogste score voor productiviteit en levensvatbaarheid. Rafael Wittek haalde, als eerste aan de Rijksuniversiteit Groningen, een NWO Zwaartekrachtsubsidie binnen voor SCOOP, een multidisciplinair onderzoek naar duurzame samenwerking. Het werk van René Veenstra en Nardi Steverink, de huidige directie van de vakgroep, draagt bij aan interventies om kinderen een fijnere schooltijd (KiVa) en ouderen meer eigen regie en welbevinden (Grip en Glans) te geven. Leuk is ook dat het wereldwijd meeste geciteerde artikel in de sociologie van dit decennium is geschreven door Tom Snijders, Gerhard van de Bunt en Christian Steglich. Er gaat niets boven de Groningse sociologie en dat willen we vieren op 12 oktober, een dag om als alumnus studiegenoten of docenten te ontmoeten en als huidige student contacten te leggen voor een stage of ideeën op te doen voor een scriptie.

Laatst gewijzigd:25 april 2023 11:35