Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenSociologie

Sociologie

Sociologie is de studie van sociale verschijnselen en maatschappelijke vraagstukken. Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de samenleving? En waarom treden maatschappelijke veranderingen op?

De Groningse afdeling sociologie verzorgt een bacheloropleiding en een masteropleiding. Binnen de eenjarige masteropleiding ligt het accent op beleidsvraagstukken. Studenten kiezen een specialisatie: Criminaliteit en veiligheid, Gezondheid, Zorg en Welzijn of Arbeid en levensloop. Daarnaast is er een tweejarige educatieve master, die voorbereidt op een loopbaan als docent maatschappijleer. Ook participeert de afdeling in de tweejarige facultaire research master, die opleidt tot academisch onderzoeker.

In het onderzoeksprogramma staat de totstandkoming van sociale welvaart centraal. Het accent ligt op verklarende sociologische theorievorming en geavanceerde onderzoekstechnieken. Het programma wordt uitgewerkt in vijf onderzoeksthema’s: Normen en netwerken, Aansturen op duurzame samenwerking, Sociale ontwikkeling van jongeren, Gezond en gelukkig ouder worden en Statistische methoden voor de analyse van sociale netwerken. Het onderzoeksprogramma Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen werd in de meest recente onderzoekvisitatie beoordeeld als van zeer goede tot excellente kwaliteit.

printView this page in: English