Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Wanneer is ouderschap Goed Genoeg?

Suzanna van de Loo
Suzanna van de Loo

Suzanna van de Loo

Tegenwoordig staan de werkzaamheden van professionals in de Jeugdbescherming in de spotlight. In de gezinnen waar de Jeugdbescherming mee te maken krijgt staat de kwaliteit van ouderschap en de veiligheid van de gezinsleden voortdurend ter discussie. In het onderzoek Gezond Terug richten we ons op de assessment van de kwaliteit van ouderschap van (beginnende) multiproblem-ouders met een uithuis geplaatst kind tussen de 0-2 jaar. Gedurende een opname in het Centrum voor Behandeling en Beoordeling van Ouderschap van de GGZ Drenthe worden ouders behandeld om ‘betere ouders’ te worden. Aan het eind van het traject wordt getracht de volgende vragen te beantwoorden: “Vertonen deze ouders langdurig Goed Genoeg Ouderschap zodat hereniging met hun kind verantwoord is?”, “Wat is de beste plek van het bed van dit kind?” en tot slot “Hoe kan de kwaliteit van ouderschap het beste behandeld en onderzocht worden?”.

 

Suzanna van de Loo is als orthopedagoge verbonden aan GGZ Drenthe.

Laatst gewijzigd:23 oktober 2012 10:09