Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Studiekeuzeproblemen en psychische klachten

Saskia Kunnen

Aan het einde van de middelbare school moeten scholieren een vervolgstudie kiezen. Veel jongeren vinden dat moeilijk, en sommigen lopen er zelfs in vast. Jongeren met zulke keuzeproblemen hebben vaak psychische klachten. De vraag is of ze klachten krijgen omdat ze tobben over hun keuzeprobleem, of dat ze niet kunnen kiezen omdat ze al zoveel problemen hebben? 
We ontdekten dat na een keuzebegeleiding de meeste jongeren een goede keuze konden maken, zichzelf leerden kennen, en ook, dat de psychische klachten grotendeels verdwenen. De psychische klachten lijken dus een gevolg zijn te van de keuzeproblemen, en niet omgekeerd.


 

Saskia Kunnen is universitair docent ontwikkelingspsychologie

Laatst gewijzigd:23 oktober 2012 10:11