Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesResearchImpressions about the research

Modellen van rijgedrag

Ben Lewis-Evans


Er zijn niet zo veel modellen die rijgedrag beschrijven, maar in de meest gangbare modellen speelt ervaren risico een belangrijke rol. Zo veronderstelt een belangrijk model dat bestuurders continu hun ervaren risico op een doelniveau houden. Mensen gaan bijvoorbeeld harder rijden als ze weten dat veiligheidsgordels of kreukelzones hen beschermen. In een rijsimulator onderzoek is aangetoond dat dit model niet correct is en dat er eerder sprake is van een drempel die eerst overschreden moet worden voordat men risico waarneemt.

Ben Lewis-Evans is als PhD student verbonden aan de afdeling Psychologie.

Laatst gewijzigd:23 januari 2015 16:17