Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOnderzoekPromoverenPromovendus-werknemer

Algemeen

Wat wordt van je verwacht?

Van een promovendus wordt verwacht dat hij of zij wetenschappelijk onderzoek verricht dat uitmondt in een proefschrift en een promotie. Een promotietraject duurt gewoonlijk vier jaar bij een fulltime dienstverband (vijf jaar bij een 80% dienstverband).
De meeste promovendi vervullen naast hun onderzoekstaak tevens onderwijstaken. Deze mogen niet meer dan 25% van het dienstverband uitmaken.

Functieprofiel

Alle Nederlandse Universiteiten gebruiken het systeem Universitair Functieordenen (UFO). In dit systeem zijn alle functies binnen de universiteiten opgenomen, waaronder het functieprofiel Promovendus. In het functieprofiel worden het doel, de kernactiviteiten en de beoogde resultaten van de functie van promovendus beschreven.

Onderzoeksbudget

Voor het promotietraject is een budget beschikbaar. Bij de start van je promotietraject zal je begeleider de begroting van het promotietraject met je doornemen. In deze begroting zullen in ieder geval posten opgenomen zijn voor de uitvoering van het onderzoek, voor je opleiding en voor congresbezoek. 
De Centrale Studentenadministratie keert elke promovendus die aan de RUG promoveert, een standaardbedrag van € 750 uit, ongeacht de kostprijs.

Promotiereglement en administratieve procedure

In het promotiereglement kun je lezen aan welke voorwaarden je moet voldoen om tot een promotie te kunnen worden toegelaten, voorschriften voor het proefschrift en verspreiding van het proefschrift, de gang van zaken tijdens de promotie, de beslechting van geschillen, handige adressen et cetera.  

Laatst gewijzigd:19 juli 2018 16:22
printView this page in: English