Skip to ContentSkip to Navigation

Migratie

Nederland immigratieland: Hoe kunnen we met elkaar samenleven?

Volgens het CBS zijn er in 2034 meer dan 19 miljoen mensen in Nederland. Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door de toenemende migratie. In de aflevering van 10 oktober 2023 gingen we in op de vraag hoe we nu en in de toekomst prettig samen kunnen leven in Nederland.

Helga de Valk, hoogleraar en directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), ging in op de vraag over wie het nu eigenlijk gaat als we het over 'de immigrant' hebben. Ook vertelde zij over demografische trends in regionale diversiteit en segregatie in Nederland.

Hoogleraar sociologie Jochem Tolsma focust in zijn onderzoek op hoe ontvangende samenlevingen reageren op migratie. Wat gebeurt er met mensen als hun buurt diverser wordt of als er bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum komt?

Shoaib Hoshmand migreerde in 2012 van Afghanistan naar Nederland. Inmiddels is hij psychiater en behandelt hij vooral mensen met een migratie-achtergrond. Hij vertelde hoe hij en zijn patienten het integreren in de Nederlandse samenleving ervaren.

Luister de aflevering hier terug:

Audio
Laatst gewijzigd:20 juni 2024 08:00