Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPsychologieOnderwijsPostmaster

Wat houdt het werk van GZ-psychologen in?

Werkvelden, werkzaamheden, en kwalificaties
Werkvelden Werkzaamheden

GZ-psychologen werken op veel verschillende terreinen binnen de gezondheidszorg gezondheidszorg en aanpalende gebieden. De meest voorkomende werkvelden zijn

 • Geestelijke gezondheidszorg (Generalistische basis GGZ, Specialistische GGZ)
 • Jeugdzorg
 • Ziekenhuizen
 • Verpleegtehuizen
 • Revalidatie
 • Verslavingszorg
 • Forensische zorg (o.a. TBS, penitentiaire inrichtingen; ambulant)

De werkzaamheden van GZ-psychologen zijn heel divers:

 • Diagnostiek
 • Indicatiestelling
 • Behandeling
 • Begeleiding & voorlichting
 • Overleg
 • Opleiding, supervisie
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Management & beleid

Kwalificaties

Als psycholoog beschik je over gedetailleerde kennis van individuele en sociale aspecten van menselijk functioneren. Doordat je een academische opleiding hebt gevolgd, ben je in staat om verbanden te leggen en analytisch te denken. Als wetenschappelijk opgeleide professional breng je uitgebreide theoretische kennis en onderzoeksvaardigheden mee.

Het is een veel voorkomend misverstand dat psychologen die later in de gezonheidszorg willen werken tijdens hun studie minder nadruk hoeven te leggen op onderzoeksmethoden en statistiek. Voor een succesvolle sollicitatie naar een opleidingsplaats, maar ook tijdens de latere opleiding en daarna, spelen wetenschappelijke vaardigheden een belangrijke rol. GZ-psychologen worden geacht zelfstandig, en op basis van wetenschappelijke ontwikkelingen, diagnostische instrumenten en behandelmethoden te beoordelen en toe te passen. Hoe specialistischer de opleiding, des te sterker de nadruk op onderzoek. Zo wordt bijvoorbeeld tijdens de specialisatie tot Klinisch Psycholoog 20% van de tijd aan onderzoek besteed.
Laatst gewijzigd:19 oktober 2018 14:58
printView this page in: English