Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPsychologieOnderwijsPostmaster

Voorwaarden voor toelating tot de GZ-opleiding

Kandidaten die toegelaten willen worden tot de GZ-opleiding moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Een afgeronde universitaire masteropleiding psychologie, orthopedagogiek, of gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde).

Master psychologie


Niet alle masterroutes bieden het volledige vakkenpakket dat voor de GZ-opleiding is vereist (zie 2). De masterroutes Klinische Psychologie, Ontwikkelingspsychologie en Klinische Neuropsychologie bieden deze optie wel, evenals de klinische route binnen de GMW Research Master. Onder andere geven ze gelegenheid tot het volgen van 520 uur klinische stage. Let op: schakelstudenten met een andere bachelor dan psychologie missen mogelijk alsnog een aantal vereiste onderdelen.

  1. Een geldige LOGOverklaring, aan te vragen via de website van de Vereniging LOGO (www.vlogo.nl/categorie/logo-verklaring) door na indiening van onder meer de volgende bewijsstukken:

a. Verklaring vooropleiding
Daarmee bevestigt de universiteit waar de kandidaat zijn vooropleiding heeft gevolgd dat de kandidaat aan het cursorische gedeelte van de vooropleidingseisen voldoet. Zie voor de procedure de website van PPO.
Als je wilt weten welke onderdelen van de opleiding psychologie in Groningen meetellen voor de LOGO verklaring, kijk dan naar de GZ-checklist .
Mocht je op het moment van afstuderen niet aan alle onderdelen voldoen, is het soms mogelijk om dit – eventueel tegen betaling – alsnog te doen (bijvoorbeeld aan de Open Universiteit). Maar let op: niet alle onderdelen zijn buiten de opleiding psychologie gemakkelijk te volgen. Het is bijvoorbeeld moeilijk om een gesuperviseerde stageplek te vinden als je niet ingeschreven staat als student.

b. Verklaring psychodiagnostiek
Daarin verklaart een erkende supervisor schriftelijk dat de kandidaat praktijkervaring heeft opgedaan met tenminste drie diagnostiekcasussen. Alternatief kan dit worden aangetoond door middel van een gewaarmerkte kopie van

i. de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP

ii. de Basisaantekening Diagnostiek van de NVO

iii. de Aantekening Testdiagnostiek van de Universiteit Maastricht

iv. de Verklaring van Bevoegdheid tot het doen van Psychodiagnostisch Onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (alleen voor orthopedagogen)

  1. Een aanstelling als psycholoog in opleiding tot gezondheidszorg-psycholoog (piog) bij een erkende praktijkopleidingsinstelling.

N.B.: De hier verstrekte informatie is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Voor eventuele fouten is de faculteit GMW niet aansprakelijk. Ook dienen studenten er rekening mee te houden dat de regels betreffende de GZ-opleiding kunnen wijzigen. Stel je dus op de hoogte van de actuele stand van zaken door op de hier genoemde websites te kijken.

Laatst gewijzigd:19 oktober 2018 14:58
printView this page in: English