Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology Education Postmaster

Lijst van afkortingen en links

BAPD

basisaantekening psychodiagnostiek ; bewijs van basiskennis en ervaring psychodiagnostiek, wordt verleend door het NIP.

BIG

Wet-BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

GZ

Gezondheidszorg , als in gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) of gezondheidszorg-opleiding (GZ-opleiding). Hierbij gaat het om wettelijk beschermde titels en opleidingen die toegang bieden tot specifieke, wettelijk beschermde beroepen, conform de Wet BIG.

LOGO

Landelijk Overleg van GGZ-Opleidingsinstellingen (LOGO). Het LOGO bepaalt de landelijke vooropleidingseisen voor de GZ-opleiding. De LOGO-verklaring is de bevestiging dat een kandidaat voldoet aan de vooropleidingseisen voor de GZ-opleiding. Het is géén garantie voor toelating tot de opleiding.

NIP

Nederlands Instituut voor Psychologen . Beroepsvereniging.

NVO

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen . Beroepsvereniging.

NVP

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie . Beroepsvereniging van via de Wet BIG geregistreerde psychotherapeuten en diegenen die daarvoor in opleiding zijn.

PPO

Postmaster Psychologie Opleidingen (PPO). Onderwijsinstelling die de psychologische vervolgopleidingen (gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog) in Noord en Oost Nederland verzorgt.

Laatst gewijzigd:03 augustus 2021 10:50