Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPsychologieOnderwijsPostmaster

Hoe kan ik worden toegelaten tot de opleiding tot GZ-psycholoog?

Een 'master of science' in de psychologie alleen is niet voldoende.
Om GZ-psycholoog te worden, moet je
  • worden toegelaten tot de GZ-opleiding,
  • deze met succes afronden.
  • je met het dan behaalde getuigschrift laten inschrijven in het BIG-register, waardoor je formeel GZ-psycholoog bent geworden.

Het aantal opleidingsplaatsen is echter beperkt, omdat er doorgaans ca. zes keer meer kandidaten zijn dan opleidingsplaatsen (ca. 700 nieuwe plaatsen per jaar in heel Nederland).

De toelating tot de opleiding is gebaseerd op de volgende selectie criteria :
  • je moet voldoen aan alle formele voorwaarden tot toelating,
  • via een sollicitatie moet je door een praktijkopleidingsplaats worden voorgedragen als kandidaat voor de GZ-opleiding (Gezien de grote investering die een praktijkinstelling voor de opleiding doet, stellen ze hoge eisen aan de potentiële kandidaten),
  • de persoonlijke ontwikkeling en ervaring van de kandidaten is belangrijk: Adequate sociale vaardigheden en het goed kunnen samenwerken met anderen zijn onmisbare kenmerken van psychologen die in de gezondheidszorg werken. Potentieel succesvolle kandidaten hebben daarom ook ervaring buiten de academische opleiding opgedaan. Dat kan in de vorm van praktijkervaring zijn, maar ook bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of binnen een vereniging.

Het opleidingstraject voor klinisch werkzame psychologen. Zie ook de andere menupunten voor verdere uitleg.
Het opleidingstraject voor klinisch werkzame psychologen. Zie ook de andere menupunten voor verdere uitleg.
Laatst gewijzigd:19 oktober 2018 14:58
printView this page in: English