Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPsychologieOnderwijs

Carrièreperspectieven

Als afgestudeerde in een van de masterrichtingen van de psychologie zijn er, afhankelijk van de richting, veel verschillende soorten banen mogelijk, zoals: arbeids- en organisatiedeskundige, sportpsycholoog, preventiemedewerker, marktonderzoeker, loopbaan- en organisatieadviseur, communicatie-adviseur, verkeerspsycholoog, marketingadviseur, cognitief ergonoom, beleidsonderzoeker, voorlichter, forensisch psycholoog studentpsycholoog, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut.

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, ROA, van de Universteit van Maastricht beoordeelt de arbeidskansen van afgestudeerden in de gedrags- en maatschappijwetenschappen over de periode 2017-2022 als goed (op een schaal variërend van zwak, redelijk, goed, tot zeer goed, ROA, Labour market forecasts by education and occupation up to 2022, 2018, p13)

Figuur 1. De gemiddelde tijdsduur (in maanden) tussen afstuderen en start eerste baan per sector (Bron: VSNU, 2016).
Figuur 1. De gemiddelde tijdsduur (in maanden) tussen afstuderen en start eerste baan per sector (Bron: VSNU, 2016).

Een indruk van de arbeidsmarkt in de periode daarvoor geven Figuren 1 en 2, gebaseerd op gegevens van de VSNU (De Vereniging van Universteiten). De psychologie valt hierbij in de sector Gedrag en Maatschappij (G&M), die wordt onderscheiden van de sectoren: Landbouw, Natuur(wetenschappen), Techniek, Gezondheid. Economie, Recht, Taal & Cultuur, en Onderwijs (i.c. Universitaire lerarenopleidingen).

...
Figuur 2. Per sector van de afstudeerrichting, het aandeel afgestudeerden dat werkt in die sector (Bron: VSNU, 2016).
Laatst gewijzigd:21 januari 2019 17:00
printView this page in: English