Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekOV4U

Onderzoeksteam

Prof. dr. Hans W.E. Grietens
Prof. dr. Hans W.E. Grietens

Hans Grietens is als hoogleraar verbonden aan de afdeling orthopedagogiek. Hij studeerde klinische kinderpsychologie en ontwikkelingspsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 1999 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier is hij sinds 2010 ook werkzaam als hoogleraar orthopedagogiek. Hans doet onderzoek naar jeugd- en pleegzorg, kindermishandeling en de ervaringen van pleegkinderen. Hans is daarnaast betrokken bij diverse organisaties die te maken hebben met het welzijn van kinderen en jongeren in de pleegzorg. Zo is Hans onder andere voorzitter van de European Scientific Association on Residential and Family Care for Children and Adolescents (EUSARF), een organisatie van onderzoekers op het gebied van jeugdzorg en kinderbescherming. Hans is bij het onderzoek OV4U betrokken als promotor.

Prof. dr. Alexander E.M.G. Minnaert
Prof. dr. Alexander E.M.G. Minnaert

Alexander Minnaert is als hoogleraar verbonden aan de afdeling orthopedagogiek. Hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde / Projectleider onderzoekslijn Leer- en onderwijsproblemen. Hij studeerde onderwijs-, school- en medische psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en is in 1996 aan deze universiteit gepromoveerd. Sinds 2004 is Alexander verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar op het gebied van klinisch onderwijs onderzoek, leerproblemen en onderwijsmethodologie. Zijn onderzoek richt zich met name op het brede aspect van onderwijs en instructie en motivatie binnen het onderwijs. Alexander is daarnaast betrokken bij diverse onderzoeksprojecten die te maken hebben met leerproblemen, inclusie en ondersteuning binnen het onderwijs. Zo is hij hoofd van het onderzoeksprogramma Leer- en onderwijsproblemen en is hij voorzitter van de Academy of Finland. Alexander is bij het onderzoek OV4U betrokken als promotor.

Dr. Anke A. de Boer
Dr. Anke A. de Boer

Anke de Boer is verbonden aan de afdeling orthopedagogiek. In 2012 is zij gepromoveerd op het proefschrift 'Inclusion: a question of attitudes? '. Anke is werkzaam als assistant professor aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast universitair docente is Anke coördinator van een aantal vakken binnen de opleidingen orthopedagogiek en de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs en doet ze onderzoek. Het onderzoek van Anke richt zich voornamelijk op inclusief / passend onderwijs, waarbij de nadruk vooral ligt op sociale participatie van leerlingen met een beperking en het handelen van leerkrachten binnen de klas. Anke is bij het onderzoek OV4U betrokken als co-promotor.

F. M. Ivonne Douma, MSc.
F. M. Ivonne Douma, MSc.

Ivonne Douma is als promovendus verbonden aan de afdeling orthopedagogiek. Ivonne is in 2013 afgestudeerd als orthopedagoog in de richting leer- en onderwijsproblemen en is daarna werkzaam geweest als dyslexiebehandelaar en behandelaar van kinderen en volwassenen met gedrags- en emotionele problematiek. Tot februari 2021 zal Ivonne zich bezig houden met de uitvoering van het promotieonderzoek ‘Het lespakket OV4U voor het speciaal onderwijs: een effectstudie'.

Laatst gewijzigd:18 oktober 2016 12:34