Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekGazelle

In de klas

Wat houdt deelname in?

Een klas gaat gedurende een schooljaar bezig met de Gazelle omgeving in twee periodes van zes weken. Deze twee periodes zijn tussen de herfst- en kerstvakantie en tussen de voorjaars- en meivakantie. Leerlingen werken zelfstandig in de omgeving aan teksten en vragen die aansluiten bij bestaand lesmateriaal. Aangezien leerlingen zelfstandig aan de slag gaan en in sommige gevallen ondersteuning kan krijgen vanuit het programma, dient de docent het proces te begeleiden, maar niet te sturen. Kortom: de docent laat de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan. Hierdoor blijft er bijvoorbeeld tijd om toetsen na te kijken of andere lessen voor te bereiden. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, kunt u een e-mail sturen naar gazelle@rug.nl.

Screenshot digitale omgeving
Screenshot digitale omgeving

Onderzoeksopzet

Jaar 1 (2015/2016)

Voor de ontwikkeling van de omgeving en materialen is de expertise van docenten gevraagd, door middel van focusgroepen. Docenten en junior onderzoekers leverden materialen aan die tijdens de focusgroepen werden besproken. Na het verwerken van deze feedback zijn de uiteindelijke materialen voorgelegd aan senior onderzoekers en later nog aan een groepje leerlingen. Op basis hiervan zijn de materialen nogmaals gereviseerd. De thema’s van de teksten zijn, indien mogelijk, aangepast aan de onderwerpen die in de onderzoeksperiode in de reguliere lessen behandeld zullen worden. De digitale omgeving werd ontwikkeld in samenwerking met de instrumentatiedienst van de Rijksuniversiteit Groningen.

Jaar 2 (2016/2017)

De digitale omgeving met de materialen werd in de praktijk getest. In een pilot werd gekeken of er nog aanpassingen gedaan moeten worden aan de omgeving. Daarna volgden twee testfases: (a) de periode tussen de herfst- en kerstvakantie en (b) tussen de voorjaars- en meivakantie. Elke fase duurde zes weken en elke week werd er een Gazelle-les voor aardrijkskunde gevolgd en één voor geschiedenis. De teksten sluiten aan bij het thema dat werd behandeld in de lesboeken in die periode. De omgeving vormde een onderdeel van de reguliere lessen. Daarnaast werden er nog een aantal vragenlijsten ingevuld door docenten en leerlingen.

Ook werd aan het einde van dit schooljaar een feedbacksysteem ontworpen, die de basis vormt van projectjaar 3.

Jaar 3 (2017/2018)

Na het tweede jaar (2016/2017) werden de materialen in de omgeving stapsgewijs aangepast aan de hand van feedback van leerlingen, docenten en onderzoekers. Projectjaar 3 start met deze verbeterde materialen en de toevoeging van een feedbacksysteem. Wederom bestaat het jaar uit twee testfasen (zie jaar 2).

Opbrengsten

Het project richt zich op het gebruik van leerstrategieën bij begrijpend lezen bij de vakken geschiedenis en aardrijkskunde. Waarin verschilt Gazelle van andere digitale (leer)omgevingen?

  • Leerlingen oefenen met vakspecifieke en algemene vaardigheden om beter de teksten te kunnen doorgronden en hun begrip te vergroten. Er wordt niet apart ingezet op vakspecifieke of algemene vaardigheden, omdat de lesstof vraagt om beide te combineren.
  • Leerlingen nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun leerproces. Zelf inschatten waar je als lerende behoefte aan hebt, is een vaardigheid waar je in de toekomst veel baat bij hebt voor het studeren, werken en persoonlijke ontwikkeling. Inschatten wat nodig is om het eigen leerproces in goede banen te leiden wordt bewerkstelligd door individueel in het programma te kunnen kiezen voor hulpopties.
  • We willen leerlingen uitrusten met de juiste tools om teksten te kunnen doorgronden. We streven daarom naar het gebruik van dezelfde materialen voor alle leerlingen. Zodoende worden leerlingen zoveel mogelijk naar hetzelfde niveau gebracht; dit representeert de ‘papieren’ situatie in de klas, waarbij leerlingen ook allemaal dezelfde teksten in het lesboek aangeboden krijgen.

Technische ondersteuning

Het Gazelle-project werkt met een web-based omgeving. Dit betekent dat de omgeving via een website toegankelijk is en een internetverbinding aanwezig moet zijn. De omgeving werkt niet op een mobiel of tablet. Er zijn inloggegevens nodig om bij de materialen te komen. Momenteel kunnen alleen de deelnemende scholen inloggen. Het is dus niet mogelijk om een proefaccount aan te vragen.

Laatst gewijzigd:07 september 2017 09:24