Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische en OnderwijswetenschappenOnderwijsSamenwerking werkveld

Honours College Pedagogische Wetenschappen

Binnen de opleiding Pedagogische Wetenschappen is het voor getalenteerde en ambitieuze studenten mogelijk om deel te nemen aan het Honours College. Het Honours College is een tweejarig programma waarin studenten in aanvulling op het reguliere programma verbreding én verdieping vinden.

Het verdiepende deel wordt verzorgd door de opleiding Pedagogische Wetenschappen. De focus ligt op het maken van de koppeling tussen wetenschap en de beroepspraktijk van (ortho)pedagogen en onderwijskundigen. Studenten volgen een cursus en lopen gemiddeld één dag per week stage in een praktijkinstelling of bij een onderzoeksgroep aan de universiteit.

Praktijkstage en onderzoekstage

Zowel in het eerste als het tweede jaar van het Honoursprogramma maken studenten door middel van een stage uitgebreid kennis met het werkveld. Studenten kunnen kiezen uit een praktijkstage of een onderzoeksstage. In de praktijkstage worden studenten gekoppeld aan een professional die werkzaam is op het gebied van (ortho)pedagogiek of onderwijskunde. In de onderzoeksstage worden studenten gekoppeld aan een onderzoeker die werkzaam is op het gebied van (ortho)pedagogiek of onderwijskunde. In beide stages voeren studenten een onderzoek uit.

Relevantie voor de praktijk

Ten eerste kan het voor de praktijkinstelling of onderzoeksgroep van toegevoegde waarde zijn om een student in te kunnen zetten bij het doen van onderzoek. De student kan onderzoekstaken verrichten waar de professional/onderzoeker zelf weinig tijd voor heeft maar die wel van wezenlijk belang zijn. Daarnaast is het voor het werkveld interessant om een excellente student te begeleiden waardoor zij al in een vroeg stadium in aanraking komen met veelbelovende studenten oftewel potentiele werknemers.

Laatst gewijzigd:11 februari 2019 12:11
printView this page in: English