Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderwijsUPO-GBasisaantekening diagnostiek

Basisaantekening Diagnostiek aansluitend op Master Orthopedagogiek

Universitaire Postmasteropleiding Orthopedagogiek Groningen

Het voldoen aan de eisen voor aanvraag registratie Basisaantekening Diagnostiek NVO
Mogelijkheid voor het behalen van eisen voor registratie basisaantekening diagnostiek:

Voorwaarden tot toelating

  • Afgestudeerd zijn, ná januari 2017, als basis-orthopedagoog aan RUG GMW.
  • De eerste casusbeschrijving orthopedagogische diagnostiek volgens ‘Handleiding Integrale Casusbeschrijving’ goedgekeurd door aangewezen docent van universiteit.


Extra voorwaarde voor deelname

  • De tweede en derde casus orthopedagogische diagnostiek te hebben uitgevoerd, begeleid door de praktijkbegeleider van de stage-instelling en afgesloten met rapportage tijdens stage masterperiode orthopedagogiek of mogelijkheid tot het uitvoeren van twee casus diagnostiek en opstellen van rapportage gedurende de tijdsperiode van deze cursus.

Duur
12
weken (februari-mei 2018). Vier bijeenkomsten van twee uur met een tussenperiode van ca. vier weken.

Kosten
€ 350,-

Cursusopzet
Alle vier bijeenkomsten zijn verplicht. De eerste bijeenkomst is centraal. Tijdens de volgende bijeenkomsten zal in groepen van 4 personen supervisie gegeven worden over de ingediende casusbeschrijvingen.

In de centrale bijeenkomst zal de ‘Handleiding Integrale Casusbeschrijving’ worden toegelicht. In de tweede bijeenkomst zal de tweede casusbeschrijving worden gesuperviseerd. In de derde bijeenkomst zal de derde casusbeschrijving worden gesuperviseerd. In de laatste bijeenkomst zullen beide definitieve casusbeschrijvingen worden besproken en beoordeeld door de supervisor.

De cursus kan worden afgesloten als de tweede en derde casusbeschrijving als voldoende worden beoordeeld door de supervisor NVO.

Opgave
De cursus startend in februari is vol. Aanmelden is niet meer mogelijk. Meer informatie over de volgende cursus volgt later op de website.

Opgegeven voor de cursus februari: in week 5/6 worden per e-mail de uitnodigingen met cursusdata, tijd en locatie verzonden.

Laatst gewijzigd:22 januari 2018 21:44