Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en Onderwijskunde50 jaar orthopedagogiekSymposium

Programma

50 jaar Orthopedagogiek 8 juni 2018

Orthopedagogiek - Verleden heden en toekomst van een praktijkgerichte wetenschapsdiscipline

Locatie: Springerzaal en Springerfoyer MartiniPlaza

Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen

Dagvoorzitter: Dr. Jana-Knot-Dickscheit

Interviewer: Prof.dr. Wied Ruijssenaars

Voorlopig programma
9.00-10.00 Inloop
10.00-10.20 Opening door Dr. Jana Knot-Dickscheit (dagvoorzitter); Prof.dr. Hans Grietens (Voorzitter Basiseenheid Orthopedagogiek); Prof.dr. Kees Aarts (Decaan Faculteit GMW); Mattias Gijsbertsen (Wethouder Sociale Zaken en Jeugdzorg Groningen)
10.20-10.40 Prof.dr. Erik Knorth: Orthopedagogiek in Groningen: vijftig jaar passie voor kwetsbare kinderen en opvoeders
10.40-11.20 Professor Juliet Goldbart (Manchester Metropolitan University, UK) Lecture about Communication
11.20-11.40 Interviewronde 1: Prof. dr. Wied Ruijssenaars interviewt Hans Knot (Coördinator Alumnivereniging Orthopedagogiek), Roel de Groot (Oud-medewerker, voormalig voorzitter International Council for Children Play en Nationale Speelgoedraad) en Agniet van der Blij (een van de eerste studenten orthopedagogiek) over de opbouw en ontwikkeling van Orthopedagogiek Groningen
11.40-12.00 Videopresentatie Expertisecentra en onderzoeksdomeinen: 1) Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht – Dr. Elianne Zijlstra, 2) Vroegkinderlijke ontwikkeling – Dr. Suzanne Houwen & Dr. Ineke Oenema
12.00-12.10

Uitreiking van het eerste exemplaar van het speciale themanummer van het Tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk aan Matty van der Meulen door de hoofdredactrice van het tijdschrift, prof. dr. Anna Bosman

12.10-12.30

Prof. dr. Carla Vlaskamp en Prof. dr. Annette van der Putten: Het gelijk van achteraf - kennisontwikkeling over de ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

12.30-13.30 Lunch
13.30-13.50 Prof.dr. Wied Ruijssenaars en Prof.dr. Hans Grietens: Onverwachte momenten in de orthopedagogiek
13.50-14.10 Prof. dr. Hans Grietens: 'Tussen droom en daad...'. Onderzoekers in dialoog met pleegkinderen.
14.10-14.30 Interviewronde 2: Prof. dr. Wied Ruijssenaars interviewt alumni: Prof. dr. Margrite Kalverboer (Kinderombudsman); Frits Prins (oud bestuurder grote zorginstelling), Rienk Mud (Officier van Justitie); Agnes Wolbert (voormalig lid Tweede Kamer met domein gehandicaptenbeleid)
14.30-14.50 Prof.dr. Greetje Timmerman: Kind en Jeugd in Context
14.50-15.10 Prof. dr. Alexander Minnaert: Coöperatief werken in het onderwijs
15.10-15.40 Koffie/thee
15.40-16.00 Prof. dr. Marleen Janssen en Dr. Saskia Damen: Voel jij wat ik bedoel? Communicatieve competenties en doofblindheid
16.00-16.20 Dr. Jana Knot-Dickscheit: Gezinnen met meervoudige en complexe problemen - ontwikkeling in praktijk en onderzoek
16.20-16.30 Videopresentatie: De toekomst in beeld: PhD’s pitchen hun onderzoek
16.30 Orthoband
17.00 Afsluiting programma
17.10 Borrel

Laatst gewijzigd:04 april 2018 10:05